28. Aug 2013 7:55

Moja Prievidza: Výstava z tvorby Imricha Vysočana

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi pozýva na výstavu Moja Prievidza z tvorby akadémického maliara Imricha Vysočana. Výstava je venovaná Roku výročí mesta Prievidza.

Vernisáž výstavy sa koná v stredu 4. septembra 2013 o 16.00 v Galérii Regionart pri RKC v Prievidzi na Záhradníckej ulici č. 19. Výstava bude prístupná do 30. septembra 2013 v čase od 9.00 do 17.00. Vstupné je 0,70 €; deti, ZŤP a seniori 0,40 €. Vstup je možný aj na kultúrne poukazy. Vystavené diela sú predajné.

Organizátormi podujatia sú: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Mesto Prievidza a SNM – Múzeum Bojnice.

doc. Imrich Vysočan, akademický maliar
(23. 9. 1924, Prievidza – 9. 11. 1994, Bojnice)

Na prievidzskom gymnáziu zmaturoval v roku 1944, počas štúdií na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave bol študentom Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Jozefa Kostku. Pôsobil ako pedagóg na VŠVU a SVŠT v Bratislave i ako slobodný umelec. Venoval sa voľnej výtvarnej tvorbe aj výtvarným realizáciám v architektúre, kresbe rozprávok pre slovenský film, karikatúre, grafickej a ilustračnej tvorbe.

Od roku 1975, kedy sa vrátil do rodného mesta Prievidza až do smrti v roku 1994, sa venoval voľnej maľbe. Inšpiroval ho rodný kraj a jeho premeny v dôsledku urbanistických zmien, námety z rodného mesta – pozostatky starej architektúry s dominantami prievidzských kostolov.

Docent Imrich Vysočan vytvoril desiatky obrazov o Prievidzi a s Prievidzou, ako jediný aj tri veľkorozmerné diela s námetom „Vzbura prievidzských žien z r. 1771“.

Jeho dielo patrí k trvalým hodnotám modernej slovenskej výtvarnej kultúry 20. storočia. S tvorbou I. Vysočana sa môžeme stretnúť v galériách a múzeách v Bojniciach, Nitre, Banskej Bystrici, v súkromných zbierkach prievidzských rodákov vysťahovaných do zahraničia vo Švajčiarsku, Švédsku, Kanade, Izraeli a inde.

Zdroj: www.rkcpd.sk

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…