28. Aug 2013 7:55

Moja Prievidza: Výstava z tvorby Imricha Vysočana

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi pozýva na výstavu Moja Prievidza z tvorby akadémického maliara Imricha Vysočana. Výstava je venovaná Roku výročí mesta Prievidza.

Vernisáž výstavy sa koná v stredu 4. septembra 2013 o 16.00 v Galérii Regionart pri RKC v Prievidzi na Záhradníckej ulici č. 19. Výstava bude prístupná do 30. septembra 2013 v čase od 9.00 do 17.00. Vstupné je 0,70 €; deti, ZŤP a seniori 0,40 €. Vstup je možný aj na kultúrne poukazy. Vystavené diela sú predajné.

Organizátormi podujatia sú: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Mesto Prievidza a SNM – Múzeum Bojnice.

doc. Imrich Vysočan, akademický maliar
(23. 9. 1924, Prievidza – 9. 11. 1994, Bojnice)

Na prievidzskom gymnáziu zmaturoval v roku 1944, počas štúdií na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave bol študentom Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Jozefa Kostku. Pôsobil ako pedagóg na VŠVU a SVŠT v Bratislave i ako slobodný umelec. Venoval sa voľnej výtvarnej tvorbe aj výtvarným realizáciám v architektúre, kresbe rozprávok pre slovenský film, karikatúre, grafickej a ilustračnej tvorbe.

Od roku 1975, kedy sa vrátil do rodného mesta Prievidza až do smrti v roku 1994, sa venoval voľnej maľbe. Inšpiroval ho rodný kraj a jeho premeny v dôsledku urbanistických zmien, námety z rodného mesta – pozostatky starej architektúry s dominantami prievidzských kostolov.

Docent Imrich Vysočan vytvoril desiatky obrazov o Prievidzi a s Prievidzou, ako jediný aj tri veľkorozmerné diela s námetom „Vzbura prievidzských žien z r. 1771“.

Jeho dielo patrí k trvalým hodnotám modernej slovenskej výtvarnej kultúry 20. storočia. S tvorbou I. Vysočana sa môžeme stretnúť v galériách a múzeách v Bojniciach, Nitre, Banskej Bystrici, v súkromných zbierkach prievidzských rodákov vysťahovaných do zahraničia vo Švajčiarsku, Švédsku, Kanade, Izraeli a inde.

Zdroj: www.rkcpd.sk

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…