14. Aug 2013 5:35

Modernizácia verejného osvetlenia v meste

V rámci Operačného Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol Mestu Prievidza schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 237 500€. Mesto tak môže začať s realizáciou projektu, ktorého cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Prievidza.

Výsledkom projektu bude kvalitná a úsporná sústava verejného osvetlenia, ktorá bude poskytovať bezpečné osvetlenie a zabezpečí úsporu nákladov mesta.
V rámci projektu bude realizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi, budú vymenené rozvádzače za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči pôvodnému. Bude tiež realizovaná inštalácia moderného systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. Výhodou regulácie bude možnosť reagovať na aktuálne požiadavky predanú lokalitu vzhľadom na ročné obdobie, frekvenciu pohybu premávky po komunikácii, čím sa posilňuje tvorba úspory energie. Výmena svietidiel a zároveň svetelných zdrojov je navrhnutá a bude uskutočnená na základe svetelno-technických výpočtov pre jednotlivé komunikácie.

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Miesto realizácie: Prievidza
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza
Časový rámec realizácie projektu: začiatok realizácie projektu: 04/2013, ukončenie realizácie aprojektu: 03/2015
Výška poskytnutého príspevku: 237 500 €

Viac o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…