11. Sep 2013 8:04

Mladých so záujmom o dianie v meste čakajú dve akcie

Tretí septembrový týždeň sa bude konať Fórum detí a mládeže, a následne piaty ročník podujatia Deň s mládežou - Poznaj iných, spoznáš sám seba.

V stredu 18. septembra o 9:00 hod. sa stretnú mladí ľudia v CVČ Spektrum Prievidza (Novackého 14, sídlisko Kopanice) na tretom tohoročnom zasadnutí Fóra detí a mládeže. Na stretnutie pozývame Všetkých mladých ľudí, ktorí majú záujem o dianie v meste. Podujatie sa koná s finančnou podporou MŠVVaŠ SR.

Témy stretnutia:
– podpora športu pre deti a mladých ľudí v meste
– súčasná situácia v meste
– Rada mladých mesta Prievidza
– štruktúra, fungovanie a organizácia činnosti Fóra detí a mládeže

Poznaj iných, spoznáš sám seba
Piatok 20. septembra 2013 od 10:00 do 15:00 organizuje Fórum detí a mládeže, Mesto Prievidza, CVČ Spektrum a KaSS na Námestí slobody jubilejný piaty ročník podujatia Deň s mládežou – POZNAJ INÝCH, SPOZNÁŠ SÁM SEBA. Podujatie sa uskutočňuje v rámci osláv Roka výročí mesta Prievidza.

Cieľom podujatia je zviditeľniť život mladých ľudí, a tým prispieť k lepšej informovanosti obyvateľov mesta o ich záujmoch a aktivitách. Súčasťou je prezentácia mladých ľudí, žiackych školských rád, stredných škôl a rôznych organizácii, ktoré pracujú s mládežou.

Organizátori ponúkajú možnosť propagovať záľuby, aktivity alebo mládežnícke organizáciu prostredníctvom informačného stánku, alebo vystúpenia v rámci sprievodného programu na javisku. V prípade záujmu viac informácií poskytne Katarína Cifríková k.cifrikova@zipcem.sk.

Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…