4. máj 2011 7:08

Mladí ochranári čistili Lesopark

Aktivisti z občianskeho združenia Mladý ochranár prírody Prievidza pomohli poslednú aprílovú sobotu nášmu Lesoparku opäť zdravšie dýchať. Počas doobedia z neho dobrovoľníci vyniesli 50 vriec odpadu a túto ekologickú aktivitu dokázali spojiť aj s príjemným edukačno – zábavným programom pre deti. Mladý ochranár prírody Prievidza nadviazal na minuloročné aktivity čistenia Lesoparku na sídlisku Kopanice a opäť v spolupráci s mestom Prievidza zrealizoval projekt Čistenie Lesoparku.

Tento rok sa zúčastnilo aktivity približne 50 dospelých a 40 detí, čo predstavovalo nárast oproti minulosti. Znepokojujúcejší nárast však predstavoval vyzbieraný odpad, ktorý odviezla spoločnosť TEZAS, s.r.o.,  v päťdesiatich vreciach. Našli sa aj staré stoličky, bicykel, či nefunkčný počítač. Takýto odpad na lesné chodníky a prístupové cesty v Lesoparku určite nepatrí a preto Mladý ochranár prírody Prievidza spája čistenie lesoparku so zábavnými aj vzdelávacími aktivitami, ktoré majú cieľ budovať pozitívny vzťah mladých k prírode.

Pre deti bola pripravená sladká odmena, jazda na koníkoch a skákanie na trampolíne. Prežili tak so svojimi rodičmi a starými rodičmi príjemný deň v omnoho čistejšom Lesoparku. Jeho znečisťovanie je častým problémom a preto samotní obyvatelia aj mesto Prievidza, ktoré podujatie podporilo dotáciou 150 eur, vyjadrilo uznanie a vďaku nad aktivitami, ktoré pomáhajú zlepšovať život v našom meste.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…