6. Jun 2017 9:30

Mládež spieva 2017 – Prievidza

48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Prievidza začiatkom júna znovu ožije zborovým spevom. Po dvoch rokoch sa do mesta vracia celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva 2017.

Hlavným cieľom tohto podujatia je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky detských speváckych zborov a priblížiť poslucháčom v Prievidzi diela domácich i zahraničných skladateľov. Mládež spieva 2017 sa uskutoční 8. – 9. júna v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi.

Podujatie sa oficiálne začne vo štvrtok 8. júna o 18.00 hod. otváracím koncertom. Na koncerte vystúpi Detský spevácky zbor Magnólia pod vedením dirigentky Viery Džoganovej, ktorý patrí k najlepším detským speváckym zborom na Slovensku. Počas nasledujúceho dňa sa súťažne predstaví jedenásť detských speváckych zborov, ktoré postúpili na celoštátnu súťaž z piatich krajov – z Nitrianskeho, Trnavského, Banskobystrického, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Svoje spevácke schopnosti predvedú počas súťažnej prehliadky, ktorá sa začne o 9.30 hod. Repertoár súťažiacich zborov je veľmi pestrý a nachádzajú sa v ňom skladby zahraničných, ale predovšetkým domácich – slovenských skladateľov. „Tohtoročné podujatie Mládež spieva je venované jubileám troch významných slovenských skladateľov – Ladislava Burlasa, Ivana Hrušovského a Milana Nováka. Všetci traja významne prispeli svojimi dielami do slovenskej zborovej tvorby. Niektoré ich skladby si poslucháči budú môcť vypočuť aj v rámci tohto podujatia,“ povedala Dominika Semaňáková, odborná pracovníčka Národného osvetového centra v Bratislave.

Na súťaž bude dozerať odborná porota, ktorá je zložená zo slovenských odborníkov v oblasti zborového spevu, na čele s profesorkou Blankou Juhaňákovou. Mladí speváci však nebudú iba súťažiť. Súčasťou podujatia je aj vzdelávacia časť, workshop, ktorý pre malých speváčikov pripravila Viera Džoganová. Vyvrcholením celoštátnej súťažnej prehliadky bude slávnostné vyhodnotenie výsledkov a záverečný galakoncert, na ktorom sa predstavia všetky spevácke zbory.

Podujatie Mládež spieva umožňuje najlepším detským zborom na Slovensku koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo pomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Členovia zúčastnených zborov prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti z oblasti zborového spevu a učia sa svojím spevom vnímať krásu hudby. Vyhlasovateľom a odborným garantom 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2017 je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Organizátorom podujatia je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Hlavný partner Fond na podporu umenia

Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…