7. Mar 2023 13:05

Mimoriadne odpočty vodomerov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0119/2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného.

Ceny sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa. Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru, odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú  zaslané interaktívne SMS-ky /i-SMS/ pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržia  i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov: 

  • Vyplnením ONLINE  formulára,  ktorý  je  zverejnený na  www.stvps.sk  alebo  aj  pomocou  uvedeného QR kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa, kde sa nachádza tento formulár
  • Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  • Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel. číslo: +421 902 020 419 
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  dodávateľ  odporúča  stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE  formulára na www.stvps.sk alebo oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…