4. máj 2020 9:52

Mestská knižnica M. Mišíka v KaSS v Prievidzi získala v roku 2019 dotáciu

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi získala v roku 2019 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1500 € na projekt „Akvizícia knižničného fondu“.

Z dotácie sa do knižnice zakúpilo 205 kníh (náučná literatúra pre deti a mládež, knihy pre dospelých, detské knihy). Viac ako 20% všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s podporou FPU.

Našim cieľom bolo obohatiť fond o zaujímavé a žiadané publikácie z aktuálnej ponuky knižného trhu. Týmto krokom sa usilujeme uspokojovať potreby našich čitateľov, ktorí vďaka novej ponuke budú môcť naďalej využívať naše služby. Nákup kníh podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…