Audit vypracovaný pred implementáciou odporúčaní Transparency International Slovensko uvádza, že obsadzovanie voľných pracovných miest na Mestskom úrade v Prievidzi v minulosti nebolo upravené v nijakom formalizovanom dokumente, všetky posty na mestskom úrade obsadzoval primátor, nevyhlasovali sa výberové konania. Cieľom implementácie protikorupčných opatrení preto bolo najmä formalizovať procesy výberu zamestnancov – zaviesť jasné pravidlá, riešiť možný konflikt záujmu členov výberových komisií pre výber zamestnancov a ustanoviť informačné povinnosti v procese obsadzovania voľných miest.

Čo sme urobili?