Ján Bartoš /1920 – 1998/
konštruktér, vynálezca
autor 130 zlepšovacích návrhov a 10 vynálezov, konštruktér prototypov niekoľkých strojov, účastník svetovej výstavy Expo 1967 v Montreale, výherca súťaže Nápad za milión

Július Beniač /1888 – 1974/
lekár, popularizátor
popredný organizátor a propagátor výstavby zdravotných zariadení na vidieku, mnohých zdravotníckych aktivít zameraných na boj proti tuberkulóze, pohlavným chorobám a alkoholizmu, aktivista Červeného kríža

František Gregor /1924 -1974/
chemik, vedeckovýskumný pracovník
spoluautor 15 odborných prác, 47 patentovaných vynálezov

Anton Kovalčík /1863 – 1915/
lekár, výskumný pracovník
činný nielen ako praktický lekár, ale aj ako organizátor zdravotníckej služby, venoval sa propagácii správnej výživy, výskumu liekov, autor patentu nového lieku proti trachómu, zakladateľ ošetrovne v meste

Ján Lušniak – János Lendvai /1881 – 1931/
prírodovedec, agronóm, vynálezca, spisovateľ, publicista
venoval sa výskumu fyziológie, anatómie, bakteriológie, botaniky, položil základy ultramikroskopie, priekopník objavu elektrónkového mikroskopu

Jozef Mokrý /1924 – 1966/
chemik, farmaceut
priekopník najmodernejších fyzikálno-chemických metód, spoluautor viacerých štúdií a patentov

Ján Martin Novacký /1899 – 1956/
botanik, vysokoškolský pedagóg
venoval sa fytogeografickému a floristickému výskumu a spracovaniu kveteny celého Slovenska, priekopník kodifikovania slovenskej botanickej terminológie, autor učebníc botaniky pre stredné a vysoké školy

Koloman Novacký /1897 – 1969/
významný organizátor včelárstva, pričinil sa o rozvoj plemenného chovu včiel na Slovensku, organizátor kurzov chovu včelích matiek, propagátor progresívnych zmien v chove včelstva

Tadeusz Emilewicz /1877 – 1937/
chemik, ovocinár
priekopník ovocinárstva na hornej Nitre, mal veľký vplyv na výrobné zameranie tunajšieho podniku Carpathia, zaoberal sa i výskumom chemických prostriedkov proti škodcom a chorobám ovocných drevín

Martin Falešník /1891 – 1978/
ovocinár, šľachtiteľ
významne sa pričinil o rozvoj ovocinárstva na Slovensku, zaviedol odborné ošetrovanie sadov, spoločné sklady ovocia, lisovne, muštárne a liehovary, poskytoval poradenské služby, uskutočnil stovky prednášok, organizoval výstavy ovocia a publikoval množstvo odborných článkov