VÝROČIA PRVÝCH PÍSOMNÝCH ZMIENOK A ĎAĽŠIE VÝROČIA

Dátum Udalosť
1113 prvá písomná zmienka o Prievidzi
1863 založená židovská škola v Prievidzi

JUBILEÁ

1953 vznik Divadla „A“ pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi
1983 vznik Dychovej hudby Prievidžanka

JEDNOTLIVCI

Dátum Udalosť
8.4.1938 narodil sa Jozef Bezdečka, člen Spojeného dychového orchestra v Prievidzi
24.10.1943 narodil sa Ing. Milan Tomášik, člen Dychovej hudby Hornonitrianka a SDO v Prievidzi
9.7.1948 narodil sa v Prievidzi Rastislav Haronik, keramikár, výtvarník, kultúrnoosvetový aktivista, múzejník – pôsobí v Nitrianskom Pravne Vyšehradnom
7.9.1948 narodil sa v Topoľčanoch Jozef Šulo, akademický maliar, výtvarník, pôsobí v Prievidzi
10.3.1953 narodil sa Stanislav Baran, divadelník, pôsobil v Divadle „A“ pri KASS Prievidza
9.3. 1953 narodila sa Kvetoslava Boráková, divadelníčka, recitátorka, pedagogička detskej dramatickej tvorivosti v Prievidzi
25.12.1953 narodila sa Viera Boronkayová, divadelníčka, manažérka o.z.Divadla A a divadla Shanti pri KaSS v Prievidzi