Dátum Udalosť
1.1.1598 zomrel v Prievidzi Matej Scholg evanjelický farár, pôsobil v Prievidzi
1. 1. 1883 1.1.1883 narodil sa Gabriel Orbán, VŠ pedagóg, jazykovedec, pôsobil v Prievidzi
1. 1. 1923 začal činnosť Okresný úrad v Prievidzi
1. 1. 1953 zriadený Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Prievidzi
1. 1. 1953 vznikla Okresná prokuratúra v Prievidzi
2. 1. 1823 zomrel Jozef Šestáky, kňaz, bernolákovec, pôsobil v Prievidzi, Kamenci pod Vtáč. Oslanoch
7. 1. 1933 hladový pochod nezamestnaných v Prievidzi
12.1.1968 zomrel František Lauff, fotograf, pôsobil v Prievidzi
15.1.1713 narodil sa Pavol Topolčáni, piarista, pedagóg, právnik, študoval a pôsobil v Prievidzi
15.1.1908 narodil sa František Kuska, VŠ pedagóg, matematický kartograf, pôsobil v Prievidzi
15.1.1923 začal v Prievidzi vychádzať časopis Slovenský včelár
18.1.1738 zomrel Augustín Bielický , SŠ prof. dramatik, narodil sa a pôsobil v Prievidzi
18.1.1763 zomrel Michal Príleský, pedagóg, piarista, pôsobil v Prievidzi
20.1.1623 narodil sa Pavol Frankovič, učiteľ prvý rektor rehoľného domu piaristov v Prievidzi
21.1.1883 narodil sa v Prievidzi Július Heumann, majiteľ a riaditeľ továrne Carpathia
26.1.1383 Prievidza dostala privilégia slobodného kráľovského mesta
26.1.1383 prvá písomná zmienka o Malej a Veľkej Lehôtke /Prievidza /
26.1.1778 zomrel v Prievidzi Stanislav Kosegi, piarista, literát, pôsobil v Prievidzi
28.1.1958 zomrel Gabriel Orbán, učiteľ, jazykovedec, pôsobil v Prievidzi
30.1.1773 zomrel Anton Schmidt, barokový maliar kostolov, pôsobil v Prievidzi