Dátum Udalosť
5.8. 1698 narodil sa v Prievidzi Konštantín Alapi, piarista, básnik, dramatik
11.8.1928 narodil sa Ján Čertík, drevorezbár, pôsobil v Prievidzi
12.8.1773 zomrel Ján Korver, cirkevný hodnostár, učiteľ, študoval v Prievidzi
16.8.1768 zomrel Ján Sokolóci, učiteľ, náboženský spisovateľ, študoval a pôsobil v Prievidzi
16.8.1893 narodil sa v Prievidzi František Gomory, lekár, obeť holokaustu
18.8.1683 zomrel Pavol Frankovič, pedagóg, prvý redaktor rehoľného domu piaristov v Prievidzi
19.8.1753 19.8.1753 vysvätený kostol Najsvätejšej trojice v Prievidzi
20.8.1878 narodil sa Alojz Pojtek, sudca, verejný činiteľ, pôsobil v Prievidzi
23.8.1903 narodil sa Matúš Černák, SŠ prof.., politik a diplomat, študoval v Prievidzi
24.8.1488 kráľ Matej Korvín vydal ochranný list prievidzským obchodníkom
24.8.1953 vyhorel drevársky závod v Prievidzi
26.8.1923 založená Okresná hasičská jednota v Prievidzi
28.8.1663 zomrel Ján Krman st., spisovateľ, učiteľ, študoval v Prievidzi
30.8.1898 narodil sa Gejza Konka, verejný činiteľ, spolkový pracovník, pôsobil v Prievidzi