11. Apr 2018 12:39

Mesto získalo podporu na projekt nového zariadenia na zhodnocovanie BRO

Mesto Prievidza realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4 500 ton. Očakávané množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov je na úrovni č 4 500 ton ročne.

Názov projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi
Hlavný cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexne zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Prievidza
Kontrahovaná výška NFP 2 330 162,28 EUR (maximálna výška NFP)

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.sazp.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


„Kohézny fond“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…