21. Jul 2020 7:45

Mesto vybuduje multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku

V uplynulých dňoch bola podpísaná zmluva o dielo, predmetom ktorej je vybudovanie nového multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi.

Športové multifunkčné ihrisko je projektované s pôdorysom hracej plochy 40x20m s výbehmi na brány. Súčasťou prác bude aj vybudovanie prístupového chodníka. „Samospráva neustále investuje do zlepšenia podmienok vyučovacieho procesu na školách v meste. Zároveň sa sústreďujeme na podporu zdravého životného štýlu detí a mládeže aj formou výstavby a rekonštrukcie viacerých ihrísk či telocviční,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Na základe výsledku verejného obstarávania bola uzavretá zmluva so zhotoviteľom SPORT SERVICE, s.r.o. Celková cena diela predstavuje sumu 74 325 eur s DPH.

Multifunkčné ihrisko bude vybudované vďaka prostriedkom dotácie z Úradu vlády SR v rámci projektu „Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež“ na rok 2019.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…