8. Oct 2019 12:12

Mesto Prievidza zvyšuje otvorenosť samosprávy verejnosti

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo zmeny v rokovacích poriadkoch Mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva.

Mestskí poslanci schválili doplnky rokovacích poriadkov Mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve. Zmeny prinesú možnosť účasti verejnosti na zasadnutiach mestskej rady a zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva.

Rokovacie poriadky boli doplnené aj o ďalšie novinky. Prvou je zaznamenávanie hlasovania každého člena MsR a člena komisie v zápisnici zo zasadnutia, ako aj zverejňovanie zápisnice z jednotlivých zasadnutí na internetovej stránke mesta Prievidza. Obyvatelia Prievidze tak získajú možnosť aktívne sa podieľať na verejných záležitostiach ako aj prehľad o činnosti predstaviteľov samosprávy.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…