17. Oct 2016 6:08

Mesto Prievidza vydáva kalendár na rok 2017

Mesto Prievidza v tomto období, tak ako každý rok, pripravuje vydanie nástenného i vreckového kalendára na tému sgrafitovej výzdoby sídliska Píly pod názvom „Prievidzské sgrafitá 2017“.

Sgrafitová výzdoba tejto časti Prievidze je svojím rozsahom v celoslovenských súvislostiach ojedinelá (len bytových domov takto vyzdobených je 58), okrem toho má obrovskú výpovednú hodnotu, keďže je dokladom zmien v názoroch na architektúru, ale zároveň názorne ukazuje kľukaté cesty, ktorými sa napĺňali názory na techniky a charakter diel monumentálnej tvorby.
Ako povedal Rastislav Popelka, autor kapitoly o urbanizácii a vývoji sídlisk v rámci pripravovaného druhého dielu monografie mesta Prievidza, „prievidzské sídlisko Píly je vynikajúcim dokladom doby svojho vzniku, jej dynamiky z pohľadu architektúry, urbanizmu a názorov na miesto výtvarného diela v architektúre a zmien, ku ktorým v týchto oblastiach za veľmi krátky čas došlo. Architektúra a urbanizmus sídliska sú premietnutím trendov v politickej, hospodárskej či spoločenskej oblasti. Pri bližšom pohľade na architektonické a urbanistické stvárnenie jednotlivých častí sídliska vidíme, že napriek pomerne krátkemu obdobiu jeho výstavby (1950 – 1962) išlo z hľadiska architektúry a urbanizmu o mimoriadne dynamické obdobie, poznamenané meniacimi sa názormi na urbanizmus, stvárnenie stavieb, plošnú výmeru bytov, ale aj použité technológie.
Charakteristickým znakom výtvarnej výzdoby je, že sgrafitová výzdoba bola úzko naviazaná na architektonické prvky. Prevažovali ornamentálne motívy, figurálne námety sa vyskytovali menej často. V rámci realizácie sídliska sa za prelomový rok z pohľadu riešenia architektonickej výzdoby považuje rok 1956, kedy v sgrafitovej výzdobe po Jozefovi Fedorovi, ako autorovi sgrafitovej výzdoby na 14 blokoch, prevládala tvorba Ľudovíta Štrompacha. V lete toho istého roka sa kolektív rozšíril o Miroslava Marčeka a Milana Laluhu, v roku 1957 k nim pribudol Pavol Bley.
V roku 1958 cítiť snahu zavŕšiť výtvarné dotvorenie sídliska. Na základe priameho rokovania výtvarníkov s projektantom a investorom sa utvoril autorský kolektív pod vedením Pavla Bleya, v ktorom z pôvodnej zostavy zostal pri Bleyovi Ľudovít Štrompach, kolektív sa rozšíril o Imricha Vysočana, Pavla Matejku a Pavla Maňku. Neskôr sa k nim pridali ostatní autori – Mikuláš Klimčák, Milan Pašteka a Jarmila Pavlíčková“.

Práve preto, že mesto sa môže pýšiť takouto jedinečnosťou, rozhodli sme sa tému sgrafitovej výzdoby sídliska Píly uplatniť aj v nástennom a vreckovom kalendári. S výraznou pomocou členov fotoklubu Junior, pôsobiacom dlhé roky pri Centre voľného času Spektrum v Prievidzi pod vedením pani Magdy Malichovej, bol kalendár spracovaný do podoby, v akej ho ponúkame prievidzskej verejnosti. Jeho oficiálne uvedenie do života sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2016 o 17. h v Art Pointe (kino Baník) v Prievidzi pri príležitosti vernisáže fotografií členov fotoklubu Junior a významného životného jubilea vedúcej fotoklubu pani Magdy Malichovej.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…