16. Dec 2013 13:04

Mesto Prievidza vydalo svoju monografiu

Mesto Prievidza vydalo k Roku výročí novú knihu PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA. Publikácia dopĺňa množstvo kníh, ktoré má naše mesto k dispozícii a ktorými sa môže prezentovať, avšak ako jedna z mála prináša komplexné informácie o našom meste do roku 1948.

V ôsmich rozsiahlych kapitolách knihy sa dočítate o prírodných pomeroch mesta a blízkeho okolia, o jeho histórii a živote od praveku cez stredovek a novovek až po rok 1948 a v poslednej kapitole sú spracované pamiatky Prievidze. Čitateľ si môže zaspomínať na malebné zákutia, miesta, budovy, ba aj celé ulice, ktoré zmizli vo víre času, či na osudy ľudí, ktoré sa prelínali možno aj s osudmi tých skôr narodených a žijúcich dodnes v našom meste.

Ďakujeme celému kolektívu autorov, ktorí sa pod vedením Prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave podieľali na tvorbe tejto nádhernej knihy. Autori dôslednou a dlhodobou prácou pospájali množstvo údajov a informácií do kvalitného celku. Poďakovanie patrí aj občanom za poskytnutie fotografií zo svojich domácich archívov a za ich poznatky i spomienky z minulosti, čím umožnili aj ostatným uvidieť to, čo doteraz nebolo zverejnené.

Táto výnimočná 272 stranová plnofarebná publikácia je by nemala chýbať v žiadnej knižnici Prievidžana. Dostáva sa vám do rúk kniha, ktorej stránky povedú čitateľa cestou objavovania minulosti nášho mesta. Na pozadí udalostí v nej popísaných môže každý pochopiť, ako sa vyvíjalo mesto, a zároveň si pripomenúť časy, ktoré sa síce vrátiť nedajú, ale pre mnohých Prievidžanov budú možno zdrojom spomienok, oživením zabudnutých životných momentov. Táto vzácna kniha dáva možnosť spoznávať udalosti, fakty a osobnosti, ktoré formovali život v Prievidzi. Niekedy to nemuseli byť veľké historické činy, ale premyslená každodenná činnosť, statočný a jednoduchý život, kultúrne tradície a zvyky našich prastarých rodičov.

Na vydaní knihy sa podieľalo mesto Prievidza v spolupráci s vydavateľstvom Štúdio HARMONY, s.r.o. Banská Bystrica a fotografom Lukášom Grešnerom. Knihu PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA, ktorá vyšla v edícii Genius Loci si môžete zakúpiť v TIK mesta Prievidza na Námestí slobody a v Kníhkupectve EZOP na Ul. A. Hlinku v Prievidzi.


„Prajem všetkým, ktorým sa táto publikácia dostane do rúk, aby z nej čerpali ponaučenie, pocítili oslavu práce našich predkov a pocit zodpovednosti za našu prítomnosť, ale aj budúcnosť. Publikácia je určená aj všetkým rodákom, ktorí sa roztratili po Slovensku či za jeho hranice. Verím, že táto kniha si nájde čestné miesto nielen v knižniciach súčasných Prievidžanov, ale i všetkých rodákov či náhodných návštevníkov, ktorí sa k nám radi vracajú. Taktiež verím, že vo vás, milí čitatelia, prebudí vnútornú úctu k hodnotám vytvoreným za dlhé desaťročia a storočia v tomto krásnom kúte Slovenska. Ďakujem všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zrodu tejto monografie,“ poďakovala redaktorka knihy Lýdia Ondrejková.

Dôvody vydania monografie priblížila primátorka mesta Katarína Macháčková, „V tomto roku si mesto Prievidza pripomínalo dve okrúhle výročia – 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste a 630. výročie udelenia kráľovských výsad. Táto kniha bola vydaná práve pri príležitosti uvedených výročí. Je to dôstojné zakončenie našich osláv a vzdanie úcty našej histórii a našim predkom,“ uviedla.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.