22. Oct 2010 9:16

Mesto Prievidza v zmysle usmernenia Úradu vlády SR zo dňa 18.10.2010 Vyzýva

Všetkých občanov, ktorí odovzdali žiadosť „Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody“, aby vyplnili súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Tlačivo je dostupné v súbore na stiahnutie nižšie a mieste prvého kontaktu MsÚ.

Tlačivo bude občanom, ktorí odovzdali žiadosť, distribuované aj prostredníctvom poverených osôb mesta.
Vyplnený súhlas je potrebné odovzdať na MsÚ Prievidza, miesto prvého kontaktu urýchlene, najneskôr však do 3. novembra 2010.
V prípade neodovzdania tlačiva nebude možné spracovať žiadosť o odškodnenie pre Úrad vlády SR.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…