22. Oct 2010 9:16

Mesto Prievidza v zmysle usmernenia Úradu vlády SR zo dňa 18.10.2010 Vyzýva

Všetkých občanov, ktorí odovzdali žiadosť „Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody“, aby vyplnili súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Tlačivo je dostupné v súbore na stiahnutie nižšie a mieste prvého kontaktu MsÚ.

Tlačivo bude občanom, ktorí odovzdali žiadosť, distribuované aj prostredníctvom poverených osôb mesta.
Vyplnený súhlas je potrebné odovzdať na MsÚ Prievidza, miesto prvého kontaktu urýchlene, najneskôr však do 3. novembra 2010.
V prípade neodovzdania tlačiva nebude možné spracovať žiadosť o odškodnenie pre Úrad vlády SR.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…