22. Oct 2010 9:16

Mesto Prievidza v zmysle usmernenia Úradu vlády SR zo dňa 18.10.2010 Vyzýva

Všetkých občanov, ktorí odovzdali žiadosť „Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody“, aby vyplnili súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Tlačivo je dostupné v súbore na stiahnutie nižšie a mieste prvého kontaktu MsÚ.

Tlačivo bude občanom, ktorí odovzdali žiadosť, distribuované aj prostredníctvom poverených osôb mesta.
Vyplnený súhlas je potrebné odovzdať na MsÚ Prievidza, miesto prvého kontaktu urýchlene, najneskôr však do 3. novembra 2010.
V prípade neodovzdania tlačiva nebude možné spracovať žiadosť o odškodnenie pre Úrad vlády SR.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…