22. Oct 2010 9:16

Mesto Prievidza v zmysle usmernenia Úradu vlády SR zo dňa 18.10.2010 Vyzýva

Všetkých občanov, ktorí odovzdali žiadosť „Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody“, aby vyplnili súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Tlačivo je dostupné v súbore na stiahnutie nižšie a mieste prvého kontaktu MsÚ.

Tlačivo bude občanom, ktorí odovzdali žiadosť, distribuované aj prostredníctvom poverených osôb mesta.
Vyplnený súhlas je potrebné odovzdať na MsÚ Prievidza, miesto prvého kontaktu urýchlene, najneskôr však do 3. novembra 2010.
V prípade neodovzdania tlačiva nebude možné spracovať žiadosť o odškodnenie pre Úrad vlády SR.

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…