2. Oct 2018 7:28

Mesto Prievidza úspešné v získavaní dotácií

Len za posledné štyri roky získalo mesto Prievidza viac ako sedem miliónov eur. Poskytnuté dotácie mesto investovalo do rôznych oblastí. Prilepšili si napríklad oblasti ako šport, materské školy, či verejná zeleň.

Mesto Prievidza získalo na dotáciách sumu 7 385 883 eur. „V roku 2018 výška získaných mimorozpočtových zdrojov pravdepodobne ešte narastie. Podali sme žiadosť o dotácie napríklad na opatrovateľskú službu alebo vybudovanie detských jaslí,“ spresnila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Mimorozpočtové zdroje boli investované do rôznych oblastí. Napríklad získané dotácie z Ministerstva školstva SR boli investované do opráv telocviční a iných priestorov na základných školách. „Medzi najvyššie dotácie môžeme zaradiť finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výške viac ako 2,3 milióna eur. Obzvlášť nás teší, že sme boli úspešní v získaní 1,4 milióna eur na budovanie cyklotrasy medzi Prievidzou a Bojnicami,“ uzavrela primátorka.

Prehľad získaných dotácií za jednotlivé roky nájdete TU:

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…