29. máj 2023 10:14

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi. Dotácie pre športové kluby na nájom športovísk sú schválené v rozpočte mesta spolu vo výške 660 tisíc eur. Ďalšie dotácie vo výške 45-tisíc eur dostanú kluby na činnosť mládežníckych družstiev. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ prerozdelila prostriedky aj na rôzne ďalšie podujatia či aktivity športových klubov.

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi odporučila primátorke mesta na zasadnutiach udeliť dotácie vo výške viac ako 45 tisíc eur, najmä na činnosť mládežníckych športových družstiev. „Snažíme sa vytvárať možnosti na to, aby mohli deti a mládež zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Šport je v tomto prípade ideálnou voľbou, napomáha nielen k fyzickému ale aj psychickému rozvoju mladých ľudí,“ vysvetľuje Katarína Macháčková, primátorka Prievidze. 

Finančne sme pomohli všetkým klubom, ktoré pracujú s mládežou a požiadali o dotáciu. „Celkovo komisia odporučila celoročnú podporu mládežníckeho športu pre viac ako 25 športových klubov. V porovnaní s minulým rokom pribudol do systému podpory zo strany mesta Atletický klub Baník Prievidza,“ prezradil Branislav Bucák, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít v Prievidzi. „Pridelené dotácie môžu kluby využívať najmä na dopravu, materiálne zabezpečenie, prevádzkové náklady, prenájmy telocviční, štartovné či nákup cien do súťaží,“ dodal Bucák.

Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou na celoročnú podporu mládežníckych tímov najviac od mesta dostanú prievidzskí futbalisti FC Baník Prievidza. Tí môžu počítať s dotáciou pre mládež vo výške 10 tisíc eur. Mladým basketbalistom MBA Prievidza navrhla komisia udeliť 8 250 eur, volejbalistom VK Prievidza 5 200 eur. Hokejisti MŠHK mládež dostanú po schválení primátorkou z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 6 350 eur.  Zápasníkom ZK Baník komisia navrhla komisia udeliť 2 550 eur, športovým gymnastom GK Elán 2 200 eur, karatistom KK FKŠ 1 800 eur a džudistom TJ Sokol 1 350 eur. Adekvátna dotácia bola schválená aj pre ostatné kluby.

„Systém prerozdelenia financií bol podobný ako posledné roky, jeho základnými piliermi bol počet mladých členov klubu z Prievidze a predpokladané náklady na dopravu na súťaže,“ dodal Branislav Bucák.

Ďalšie dotácie
Komisia navrhla udeliť aj viaceré ďalšie dotácie na organizáciu rôznych športových a záujmových podujatí. Tieto si po schválení primátorkou mesta prerozdelia spolu vo výške 3 000 eur Olympijsky klub Prievidza, Stolnotenisový klub Prievidza, Združenie technických a športových činností Bojnice na ich každoročnú akciu Hornonitriansky modelársky deň ako aj občianske združenie YOUNG RUN, na ich tradičný beh mestom, Šachový klub Prievidza, Klub priateľov CO Prievidza a občianske združenie Včelia akadémia.

Dotácie na nájom športovísk
Ďalšou výraznou pomocou pre športové kluby zo strany mesta sú dotácie, ktoré mesto Prievidza poskytuje klubom na nájom za tréningový a zápasový proces a rozvojovú činnosť na mestských športoviskách. Tieto dotácie sú poskytované na účel hradenia záväzkov voči správcovi športovísk, ktorým sú Technické služby mesta Prievidza. Mladí hokejisti MŠHK mládež dostali dotáciu na svoju činnosť na zimnom štadióne vo výške 255 516 eur aj vrátane prvého navýšenia v rozpočte. Futbalistom mesto poskytne dotáciu 117 tisíc eur na prenájom futbalového štadióna v Prievidzi. Na využívanie športovej haly, a prenájom priestorov v nej, poskytlo mesto basketbalistom BC Prievidza dotáciu 82 710 eur, volejbalistom VK Prievidza 68 530 eur, mládežníckym basketbalistom MBA Prievidza 35 796 eur, gymnastom GK Elán 29 800 eur, zápasníkom ZK Baník 19 893 eur, korfbalistom SKK 12 789 eur a fitneskám ŠK Fitness Free 8 851 eur. Krasokorčuliarsky klub Prievidza dostane na prevádzku  7 970 eur. Mestský plavecký klub Prievidza získa na svoju činnosť a prenájom priestorov 20 880 eur. V rozpočte mesta sú vyčlenené aj prostriedky na prevádzkovanie krytej plavárne vo výške 350 000 eur.

Rekonštrukcia palubovky aj cvičebných priestorov
Dotácie, ktoré rozdeľuje mesto športovým klubom, nie sú jedinými financiami, ktoré smerujú z mestského rozpočtu na šport. „Snažíme sa aj o modernizáciu športovej infraštruktúry. Jednou z takýchto investícií, ktorá je tento rok plánovaná, je rekonštrukcia palubovky vo výške 290 000 eur a rekonštrukcia a modernizácia rozvodne NN v Športovej hale v Prievidzi za 42 000 eur. Medzi investície do športu môžeme zaradiť aj investíciu do rekonštrukcie cvičebného priestoru na ZŠ a MŠ Dobšinského vo výške 88 200 eur, ktorá bude slúžiť žiakom aj verejnosti na športové vyžitie,“ dodáva primátorka Katarína Macháčková

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…