15. Mar 2024 11:16

Mesto Prievidza predstavilo novú vizuálnu identitu

Prievidza, 14. marec 2024 – Mesto Prievidza slávnostne predstavilo zavedenie svojej novej vizuálnej identity v Galérií Imricha Vysočana. Nový vizuálny štýl zastupuje prechod od minulosti k súčasnosti a symbolizuje neustále rozvíjajúcu sa identitu mesta. Nová vizuálna identita bola vytvorená reklamnou agentúrou Komplot Advertising s.r.o., s cieľom nadviazať na historické korene mesta a interpretovať ich cez modernú grafickú skratku.

„Diskusia o potrebe novej vizuálnej identity a prezentácie mesta Prievidza trvala už dlhšiu dobu.  Vnímali sme podnety nielen od poslancov, ale aj odborníkov , ktorý sa venujú marketingu ako treba v dnešnej dobe posilňovať vzťah predovšetkým mladých obyvateľov k svojmu mestu.  Z tohto dôvodu bola zaradená do mestského rozpočtu tvorba  a zavedenie novej vizuálnej identity“ upresňuje viceprimátor Michal Dobiaš.  Mesto spustilo verejné obstarávanie na novú vizuálnu identitu v lete minulého roka. Do verejného obstarávania, ktoré pozostávala z dvoch kôl sa prihlásilo päť účastníkov. Podmienky a procesy výberu boli inšpirované mestom Nitra, ktoré získalo s novým logom niekoľko ocenení.

Päťčlenná porota bola tvorená odborníkmi v oblasti dizajnu a umenia a  zástupcov úradu. Z radu odbornej verejnosti oslovila samospráva riaditeľa Slovenského centra dizajnu Mgr. art. Maroša Schmidta, oceňovaného slovenského dizajnéra Mgr. art. Michala Staška a prievidzskú umelkyňa Mgr. art. Barbaru Meluzin Remiašovú. Zástupcovia radnice boli v zložení viceprimátor Michal Dobiaš, vedúca kancelárie primátorky Mgr. Diana Šurkalová Dušeková. „Bolo nám cťou pracovať naozaj so špičkami v obore dizajnu a vizuálnej prezentácie na Slovensku. Po otvorení obálok so zapojenými uchádzačmi sme zistili, že pani Remiašová sa nebude môcť priamo podieľať na hodnotení z dôvodu zapojenia lokálnej firmy, kde boli preukázateľné väzby na tvorcov. Chceli sme však dať možnosť súťažiť priestor všetkým zapojeným. O to viac si vážim, že pani Remiašová prijala pozvanie na samotné predstavenie. Ako pedagogička má možnosť šíriť osvetu o danej téme práve medzi mladými ľuďmi,“ dodáva viceprimátor Dobiaš.

Vizuálna identita je kľúčový koncept v oblasti marketingu a dizajnu, ktorý sa týka spôsobu, ako je organizácia, značka alebo inštitúcia vnímaná vizuálnym spôsobom. Víťazný návrh pracuje s grafickým konceptom loga, ktorý odkazuje ideovo aj vizuálne na aktuálny erb mesta Prievidza a v modernom štýle plynule nadväzuje na históriu mesta. Logo pracuje s vybranými grafickými symbolmi anjela, ďatelinového kríža a s farebnosťou, ktoré prirodzene evokujú dobre známy mestský erb.

Vizuálna identita mesta Prievidza bude ako komplexný prvok obsahovať:

 • Definícia logotypu, špecifikácia farebnosti a používania grafických prvkov a princípov
 • Definícia systému typografie a používania písiem
 • Návrh systému označovania mestských organizácií a oddelení mestského úrad
 • Návrhy grafických výstupov pre internú aj externú komunikáciu (online a offline)
 • Návrh systému navigácie v budove mestského úradu – adaptácia novej identity do súčasného formátu
 • Označenie autobusov mestskej hromadnej dopravy – adaptácia novej identity do súčasného formátu označenia autobusov MHD
 • Darčekové a reklamné predmety (merch)
 • Ďalšie aplikácie pre odbor komunikácie a propagácie, kancelária primátorky mesta, mestský web www.prievidza.sk, adaptácia novej identity do dizajnu súčasného webu
 • Označenie mestských kultúrnych zariadení
 • Mestský mobiliár a mestská navigácia – adaptácia novej identity do súčasného formátu mestského mobiliáru a mestskej navigácie Turisticko-informačná kancelária
 • Grafické práce pre Mestský úrad Prievidza: prípravu a grafickú úpravu textov, prípravu podkladov na tlač, grafické spracovanie dát, fotografií, grafov a ostatných priebežných aplikácií vizuálnej identity
 • Školenie interných grafických pracovníkov mestského úradu na prácu s novou vizuálnou identitou
 • Skompletizovanie manuálu vizuálnej identity mesta Prievidza

„Grafické prvky v spojení s typograficky čistým názvom mesta Prievidza vytvárajú kompaktné logo, ktoré bude vďaka historickému odkazu príjemne nostalgické pre staršiu generáciu obyvateľov mesta a zároveň dostatočne moderné pre mladých obyvateľov, čo bolo našim hlavným cieľom,“ hovorí Peter Hajdin, dizajnér a spoločník agentúry Komplot.

Dohoda o spolupráci medzi mestom Prievidza a agentúrou zahŕňa okrem vypracovania dizajn manuálu aj prípravu podkladov a šablón pre aplikáciu jednotlivých prvkov vizuálnej identity, prípravu a grafickú úpravu textov, prípravu podkladov na tlač, grafické spracovanie dát, fotografií, grafov a ostatných aplikácií vizuálnej identity. Víťazná agentúra zabezpečí aj školenie interných grafických pracovníkov mestského úradu na prácu s novou vizuálnou identitou.

„Vizuálna prezentácia sa stala podstatnou súčasťou dnešného sveta. Identita mesta je spôsob, akým mesto hovorí, pôsobí a vyzerá.  Vytvorením novej identity mesta by sme radi posilnili vzťah a dôveru obyvateľov, budovali ich vzťah k mestu. Obzvlášť v dnešnej dobe, keď ľudia prestávajú veriť inštitúciám a spravovaniu spoločných vecí.

Ja sama patrím medzi ľudí, ktorí neodišli žiť a pracovať z rodného mesta inam, ale snažia sa hľadať a vytvárať príležitosti v našom meste s veľkým potenciálom. Som presvedčená, že táto zmena nie je len estetickou úpravou, ale predstavuje posun smerom k ešte silnejšiemu a jednotnému vnímaniu mesta nielen domácimi obyvateľmi, ale aj návštevníkmi a investormi,“ uviedla o projekte primátorka Katarína Macháčková.

„Je dôležité spomenúť že samotný erb mesta prechádzal rôznymi obmenami. V minulosti boli aplikované aj rôzne logá, ktoré odzrkadľovali aktuálnu spoločensko-politickú situáciu alebo umelecký štýl. Erb s anjelom, ktorý mnohí Prievidžania poznajú naďalej zostáva aj oficiálnym symbolom mesta. Na tento erb zapísaný v heraldickom registri má aktuálne mesto Prievidza predĺženú aj registráciu na úrade priemyselného vlastníctva. Rovnako bude zaregistrované na ochrannú známku aj novo predstavené logo,“ upresňuje Diana Šurkalová Dušeková.

Nová vizuálna identita mesta bude implementovaná na všetkých oficiálnych materiáloch, webových stránkach, sociálnych sieťach a v mestských inštitúciách. Tento implementačný proces odhaduje samospráva približne na rok.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…