5. Jun 2018 12:26

Mesto Prievidza podporí novú sociálnu službu pre zdravotne postihnuté deti

Prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta podporilo mesto Prievidza neziskovú organizáciu Nový domov, ktorá poskytuje sociálne a výchovno-vzdelávacie služby, fyzioterapiu, ergoterapiu, sociálnu rehabilitáciu a voľnočasové služby.

Mesto Prievidza podporilo organizáciu Nový domov dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 700 eur.Finančné prostriedky budú použité na podporu novej sociálnej služby – včasnej intervencie pre ťažko zdravotne postihnuté deti vo veku 0-7 rokov so špeciálnymi potrebami.


Finančné prostriedky využije organizácia aj na nákup edukačných pomôcok pre zmyslovú a bazálnu stimuláciu a terapiu.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…