9. Feb 2018 6:46

Mesto Prievidza navýšilo dotácie na mládežnícky šport

Mesto Prievidza podporí športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi. Dotácie pre športové kluby na športovú činnosť na mestských športoviskách a odplaty v komisionárskych zmluvách na prevádzku športovísk, sú schválené v rozpočte mesta spolu vo výške viac ako 670 tisíc eur. Ďalšie dotácie vo výške 95-tisíc eur dostanú kluby na činnosť mládežníckych družstiev. Je to o 5000 eur viac ako v roku 2017.Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ prerozdelí aj desaťtisíc eur na rôzne ďalšie podujatia či aktivity športových klubov.

Pribudli cyklisti
Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi odporučila primátorke mesta na dvoch januárových zasadnutiach udeliť dotácie vo výške viac ako 90 tisíc eur, najmä na činnosť mládežníckych športových družstiev. „Snažíme sa vytvárať možnosti na to, aby mohli deti a mládež zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Šport je v tomto prípade ideálnou voľnou, napomáha nielen k fyzickému ale aj psychickému rozvoju mladých ľudí,“ vysvetľuje Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.
Finančne sme pomohli všetkým klubom, ktoré pracujú s mládežou a požiadali o dotáciu. „Celkovo komisia odporučila celoročnú podporu mládežníckeho športu pre 15 športových klubov. V porovnaní s minulým rokom pribudol do systému podpory zo strany mesta cyklistický klub Velosvet Prievidza,“ prezradil Branislav Bucák, predseda Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít v Prievidzi. „Pridelené dotácie môžu kluby využívať najmä na dopravu, materiálne zabezpečenie, prevádzkové náklady, prenájmy telocviční, štartovné či nákup cien do súťaží,“ dodal Bucák

Najviac futbalisti
Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou na celoročnú podporu mládežníckych tímov najviac od mesta dostanú prievidzskí futbalisti FC Baník Prievidza. Tí môžu počítať s dotáciou pre mládež vo výške 24 500 tisíc eur. Mladým basketbalistom MBA Prievidza navrhla komisia udeliť 16 850 eur, volejbalistom VK Prievidza 13 000 eur. Hokejisti MŠHK mládež dostanú po schválení primátorkou z rozpočtu mesta dotáciu vo výške 12 000 eur. Zápasníkom ZK Baník komisia navrhla komisia udeliť 6100 eur, športovým gymnastom GK Elán 3500 eur, karatistom KK FKŠ 3500 eur, džudistom TJ Sokol 2900 eur, korfbalistom SKK Dolphins, plavcom MPK a karatistom ŠŠK po 2000 eur, moderným gymnastkám KMG Argo 1500 eur, cyklistomCK Velosvet afitneskám ŠK Fitness Freepo 1000 eur, šachistom ŠK Prievidza 950 eur.
„Systém prerozdelenia financií bol podobný ako posledné roky, jeho základnými piliermi bol počet mladých členov klubu z Prievidze a predpokladané náklady na dopravu na súťaže,“ dodal Branislav Bucák.

Ďalšie dotácie
Komisia navrhla udeliť aj viaceré ďalšie dotácie na organizáciu rôznych športových podujatí. Tie po schválení primátorkou mesto poskytne Olympijskému klubu Prievidza (1160 eur), hokejistom HC Prievidza (1000 eur), Stolnotenisovému klubu Prievidza (600 eur), ako aj občianskemu združeniu Hornonitriansky beh (600 eur). Možnosť získať dotácie na jednotlivé podujatia majú oprávnení žiadatelia aj naďalej. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít môže v priebehu roka 2018 ešte odporučiť udelenie dotácii vo výške viac ako desaťtisíc eur.

Dotácie na nájom športovísk
Ďalšou výraznou pomocou pre športové kluby zo strany mesta sú dotácie, ktoré mesto Prievidza poskytuje klubom na nájom za tréningový a zápasový proces a ďalšiu činnosť na mestských športoviskách. Tieto dotácie sú poskytované na účel hradenia záväzkov voči správcovi športovísk, ktorým sú Technické služby mesta Prievidza. Mladí hokejisti MŠHK mládež dostali dotáciu na svoju činnosť na zimnom štadióne vo výške 197 500 eur, hokejisti HC Prievidza 16 500 eur. Futbalistom mesto poskytne dotáciu 105 tisíc eur na prenájom futbalového štadióna v Prievidzi a futbalového ihriska vo Veľkej Lehôtke. Na využívanie športovej haly, a prenájom priestorov v nej, poskytlo mesto basketbalistom BC Prievidza dotáciu 55 033 eur, volejbalistom VK Prievidza 44 376 eur, mládežníckym basketbalistom MBA Prievidza 22 760 eur, gymnastom GK Elán 15402 eur, zápasníkom ZK Baník 11 705 eur, korfbalistom SKK 8 200 eur a fitneskám ŠK Fitness Free 4550 eur.
Na prevádzku a údržbu futbalového ihriska v Hradci je plánovaná dotácia z rozpočtu vo výške 2295 eur. V rozpočte mesta sú vyčlenené aj prostriedky na prevádzkovanie krytej plavárne vo výške 187 000 eur a športového areálu v ZŠ S. Chalupku vo výške 2 000 €.

Rekonštrukcia štadióna aj cyklotrasa
Dotácie, ktoré rozdeľuje mesto športovým klubom, nie sú jedinými financiami, ktoré smerujú z mestského rozpočtu na šport. „Snažíme sa aj o skultúrňovanie našich športových stánkov. Najväčšou investíciou, ktorá je tento rok plánovaná, je modernizácia futbalového štadióna.S rekonštrukčnými prácami sa bude pokračovať aj na ďalších prievidzských športoviskách. Fanúšikov fitnes iste potešia aj dve nové vonkajšie ihriská s cvičebnými strojmi, ktoré mesto vybuduje pri Nábrežnej a Baníckej ulici. A medzi investície do športu môžeme zaradiť aj investíciu do cyklotrasy, ktorá bude slúžiť aj na športové vyžitie,“ dodáva primátorka Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…