6. Nov 2023 10:49

Mesto Prievidza je zodpovedný verejný obstarávateľ


Portál TRANSPAREX udelil mestu Prievidza ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Prievidza sa ocitla medzi 236 verejnými obstarávateľmi, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+.

Z celkového počtu 11 819 registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku TRANSPAREX hodnotil 4400 subjektov, ktoré minulý rok realizovali verejné obstarávania. Medzi nimi sú samosprávy miest  a obcí, kraje, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 portál udelil len 236 najlepším verejným obstarávateľom. Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov sa pritom hodnotilo viacero ukazovateľov:

• Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)

• Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní

• Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania

• Spoľahlivosť verejného obstarávateľa

• Pochybenia v procese verejného obstarávania

• Koncentrácia dodávateľov

• Reputačné riziko obstarávateľov

• Reputačné riziko dodávateľov

Z hodnotenia spoločnosti ProWise, a.s. vyplynulo, že verejné obstarávanie sme uplynulý rok realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizujeme výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

Máme veľkú radosť, že mesto Prievidza získalo nadpriemerné hodnotenie a chceme sa týmto poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho mesta v očiach občanov a celého Slovenska.

Portál TRANSPAREX je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania. Jeho cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispieva k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov.

Certifikát

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…