1. Feb 2013 19:46

Mesto Prievidza finančne podporilo viacero športových klubov

V súčasnej nelichotivej finančnej situácii viaceré samosprávy robia úsporné opatrenia. Často sa prioritne dotýkajú dotácií na kultúru a šport. O tom, ako sa v centre hornej Nitry podporuje šport, sme sa porozprávali s predsedom Komisie športu v Prievidzi Branislavom Bucákom.

Akým spôsobom sa podporuje šport v Prievidzi?
Držíme sa od začiatku línie, ktorú sme si určili už po voľbách. Napriek nepriaznivej finančnej situácii sa snažíme udržať chod všetkých športovísk, ktoré využívajú bezplatne seniorské i mládežnícke tímy a priamymi finančnými dotáciami podporujeme mládežnícky šport. Niekto berie prevádzkovanie športovísk ako samozrejmosť, no nie je to tak, ročne to stojí mesto takmer milión eur. Niektoré samosprávy sa nevyhli zatváraniu športovísk, najmä zimných štadiónov, keďže nedokázali financovať ich prevádzku. Pre nás je prioritou udržať funkčné všetky športoviská, hoci finančná situácia mesta je pre jeho veľkú zadĺženosť zložitá. Ale to je téma na iný rozhovor…

Spomínali ste priamu finančnú podporu klubov zo strany mesta. Môžete to priblížiť?
Osobne ma teší, že priama finančná podpora mládežníckeho športu sa oproti roku 2012 opäť o niečo zvýšila. Komisia športu pre rok 2013 zatiaľ prerozdelila 70 tisíc eur klubom, ktoré sa prihlásili do nášho systému financovania prostredníctvom centra voľného času. Vďaka nemu máme podrobný prehľad o mládežníckom športe, navyše klubom sa preplácajú priebežne počas celého roka náklady na dopravu, tréningové pomôcky či financujú tréneri. Tomuto spôsobu podpory predchádzali stretnutia s predstaviteľmi klubov, kde sme im vysvetlili naše zámery a možnosti.

Ktoré športové kluby boli podporené a akými čiastkami?
Čo sa týka konkrétnych čiastok, komisia mládeže vzhľadom na členskú základňu klubov a ich náklady na dopravu vyčlenila pre rok 2013 futbalistom FC Baník 18537 eur, hokejistom MŠHK 12951 eur, basketbalistom BC Mládež 12131 eur, volejbalistom TJ Stavbár 7586 eur, zápasníkom ZK Baník 5431 eur, volejbalistkám VKŽ 3063 eur, karatistom FKŠ 2620 eur, gymnastkám GK Elán 2500 eur džudistom TJ Sokol 2320 eur, džudistom I. Judo klubu 2140 eur, a fitneskám ŠK Fitness Free 700 eur. Ako som už spomínal, väčšina klubov už z týchto peňazí nemusí platiť priestory na športovanie ani energie, ktoré hradí mesto. To zo svojho rozpočtu podporuje aj ďalšie kluby, ktoré sú začlenené v Centre voľného času Spektrum ako Športová škola karate Prievidza, Klub modernej gymnastiky Prievidza, prievidzských modelárov, florbalistov či strelcov. Celková suma podpory mládežníckeho športu tak okrem financovania športovísk môže byť približne 100 tisíc eur. Osobne si myslím, že prievidzská mlaď má vytvorené, vzhľadom na možnosti mesta, veľmi solídne podmienky na športovanie. Podporujeme dokonca viac klubov, ako tomu bolo v minulých rokoch. Stretli sme sa aj s názormi ľudí z iných samospráv, že by radi mali vo svojich mestách podobný systém podpory mládeže ako máme my. Podsúvané informácie o tom, že mesto šport nepodporuje, sú preto scestné.

Sú aj ďalšie spôsoby akými podporujete mládežnícky šport?
Áno, je ich viacero. Podarilo sa nám napríklad dohodnúť s odborom školstva, aby sa telocvične základných škôl prenajímali našim klubom za poplatok maximálne 3.30 eura za hodinu. Snažíme sa aj o nadviazania a upevnenie medzinárodnej spolupráce našich klubov s klubmi z partnerských miest. Cieľom je dať našim mladým športovcom možnosť zasúťažiť si v zahraničí, spoznať nové krajiny, kultúry. Nedávno sa s našom pomocou podarilo nadviazať zápasníkom spoluprácu so srbským Valjevom, ktorého borci boli v septembri po prvýkrát na turnaji v Prievidzi. Tento rok vycestujú naši zápasníci k srbským partnerom. Taktiež sme mali stretnutie s predstaviteľmi poľského mesta Jastrzebie-Zdroj, ktorí majú rovnako veľký záujem o vzájomnú spoluprácu s viacerými našimi klubmi. Ďalšie stretnutie s poľskými partnermi by malo byť aj za účasti predstaviteľov jednotlivých športových klubov. Aktívne športové vzťahy už existujú aj s českým družobným mestom Šumperk a talianskym mestečkom Luserna San Giovanni.

Pozornosť by si zaslúžili aj vonkajšie športoviská na sídliskách. Viaceré nie sú v dobrom stave.
Aj tento problém sa snažíme riešiť. Všetko je podmienené financiami. Vlani a predvlani sme s nižším finančným balíkom zrekonštruovali aj s pomocou dobrovoľníkov viaceré ihriská, vymaľovali ich, bolo osadených niekoľko chýbajúcich basketbalových košov. Nedávno sme odsúhlasili financie na postavenie workoutového ihriska pre skupinu mládežníkov, ktorí cvičia pod holým nebom na hrazdách a podobných zariadeniach. Aj teraz v januári mesto podalo dve žiadosti o finančnú dotáciu, ktoré sa týkajú vonkajších ihrísk. Ak sa nám podarí uspieť, v jednom prípade by v časti Nové Mesto vyrástlo vonkajšie športovisko s viacerými posilňovacími strojmi pevne vsadenými do zeme a petangové ihrisko. V druhom prípade by sme zrekonštruovali tri vonkajšie ihriská na jednom prievidzskom sídlisku, osadili na nich chýbajúce brány a koše, vymaľovali ich, dali k nim lavičky a v jednom prípade aj opravili malú tribúnu. Budeme sa snažiť, aby sa vonkajším ihriskám dostalo dostatočnej pozornosti, veď šport je snáď najväčšia prevencia pred drogami a inými nástrahami pre mladých ľudí.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…