4. Mar 2024 14:12

Mesto plánuje inštalovať elektro nabíjacie stanice

Ministerstvo hospodárstva SR ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie, do ktorej sa projektom zapojí aj mesto Prievidza. Cieľom projektu je podpora elektromobility v meste formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 70 800 eur a mala by pokryť financovanie projektu na 100%.

„Pri posudzovaní žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude aspoň 90%. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a zároveň sa podporí budovanie verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepší kvalita ovzdušia,“ vyjadril sa o projekte vedúci oddelenia pre projekty a investície Ivan Benca.

Inštaláciou nabíjacích staníc sa urýchli rozvoj alternatívnych pohonov v doprave v meste, čím sa môže pomôcť aj k zavedeniu stabilného predvídateľného viacročného rámca pre podporu budovania príslušnej infraštruktúry pre alternatívne pohony v meste Navrhované lokality pre umiestnenie elektronabíjacich staníc sú: Centrum – Žilinská univerzita – Šumperská ulica, Staré sídlisko – plaváreň –  Zadná ulica, sídlisko Sever – Ul. Vavrinca Benedikta, sídlisko Zapotôčky – Ul. Martina Rázusa, Letisko Prievidza – Letisková ulica.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…