22. Nov 2017 13:34

Mesto opäť zvyšuje bezpečnosť chodcov na cestách

Aktuálne prebiehajú práce na ďalšej etape optického zvýraznenia priechodov pre chodcov, ktoré sú v správe Technických služieb mesta Prievidza. Cieľom je týmto spôsobom zvýšiť bezpečnosť chodcov na ďalších sedemnástich priechodoch v meste Prievidza.

Jedná sa o druhú etapu zvýraznenia priechodov pre chodcov pomocou pasívnych dopravných gombíkov, ktoré odrážajú svetlo od prichádzajúcich svetlometov vozidiel. Je to optický prvok, ktorý nepotrebuje elektrický zdroj a teda je funkčný aj v prípade výpadku verejného osvetlenia.
Spolu je v pláne týmto spôsobom zvýšiť bezpečnosť chodcov na 17 priechodov pre chodcov na uliciach:
Ul. Králika
Ul. Bjornsona
Ul. Duklianska
Švéniho
Ul. Záhradnícka
Ul. Vansová
Ul. Nová
Ul. Lučná
Ul. Kútovská
Ul. Gazdovská
Ul. Clementisa
Ul. Mariánska

V súčasnosti sa pracuje ešte na rozšírení optického zvýraznenia priechodov pre chodcov pomocou aktívnych gombíkov, ktoré emitujú svetlo zo solárnych panelov. Aj tento spôsob je nezávislý na funkčnosti verejného osvetlenia a teda aj v prípade jeho výpadku je vodič na priechod pre chodcov upozornení blikajúcimi gombíkmi. Tento spôsob bol už realizovaný v blízkosti ZŠ S. Chalupku, v najbližšej dobe plánujú technické služby tento typ bezpečnostného prvku realizovať pri ZUŠ L. Stančeka. Do konca roka 2020 je naplánované zvýšenie bezpečnosti na všetkých priechodoch pre chodcov, pasívnymi gombíkmi a v blízkosti základných a materských škôl aktívnymi, blikajúcimi dopravnými gombíkmi.

RTV Prievidza:

Okrem týchto bezpečnostných prvkov, Technické služby mesta Prievidza priebežne priechody osvetľujú, osádzajú zvislým dopravným značením s reflexným okrajom. „ V prípade vodorovného dopravného značenia využívame technológiu studených plastov, ktorá je síce finančne náročnejšia oproti klasickému nástreku, ale má dlhšiu životnosť a jej veľkou výhodu je, že už priamo po zime, kedy z ciest zmizne sneh sú priechody riadne označené a viditeľné. Predovšetkým v jesennom a zimnom sychravom počasí sú priechody lepšie viditeľnejšie pre vodičov a pomáhajú vo zvýšení bezpečnosti chodcov, “ vysvetľuje vedúci strediska miestnych komunikácií, Roman Bartoš.


V súčasnosti je týmto spôsobom ošetrených 58 priechodov, čo predstavuje približne 41 percent z celkového počtu priechodov pre chodcov o ktoré sa stará mesto Prievidza prostredníctvom spoločnosti TSMPD.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…