13. máj 2024 8:44

Mesto od júla zavádza novú sociálnu službu - Jedáleň

Koncom apríla schválilo MsZ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza. Súčasťou predloženého VZN je aj zriadenie sociálnej služby Jedáleň podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách. Nová služba umožní seniorom v meste odoberať stravu aj do domácnosti.

„O využívanie stravovania v jedálni majú občania z mesta záujem a často sa na túto možnosť dopytujú. Je pre nich výhodou, že strava je energeticky a výživne vyvážená a vhodná najmä pre seniorov,“ hovorí o novej sociálnej službe primátorka Katarína Macháčková.

Občania majú možnosť zvoliť si aj diabetickú stravu, na ktorú sú často zdravotne odkázaní a tento typ stravy stravovacie zariadenia neponúkajú. V jedálni zariadenia pre seniorov majú občania možnosť sa stravovať aj počas prázdnin, kedy mnohé školy majú svoje jedálne zatvorené. Schválená suma pre jedáleň Prievidza je za obed typu racio resp. šetriacej stravy 5 € a obed v réžii diabetickej stravy 5,50 €.

„Vzhľadom na to, že režijné náklady na prevádzkovanie kuchyne sú ekonomický náročné, vďaka príjmom z externej stravy je možné spolupodieľať sa na ich financovaní,“ doplnila riaditeľka ZpS Mária Znášiková.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…