6. Jul 2023 8:37

Mesto mení ceny parkovania v centrálnej zóne

Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené VZN, ktoré upravuje parkovaciu politiku v centrálnej zóne a priľahlých oblastiach. Mesto Prievidza má aj po úprave cien najnižšie sadzby za parkovanie v centrálnej mestskej zóne na Slovensku. Ceny za rezidentské karty v týchto zónach zostali nezmenené.

Prievidza ostáva výrazne najlacnejšia

Z dôvodu aktualizácie sadzieb za parkovanie, ktoré sa neupravovali viac ako 10 rokov pristúpilo mesto k ich úpravám. Cena za prvú hodinu parkovania v centrálnej parkovacej zóne bude pri úhrade cez aplikáciu stáť 0,50 centov. Prostredníctvom platby sms bude sadzba na úrovni 0,60 centov za prvú hodinu. Ak by mali ceny reflektovať desaťročnú infláciu a celospoločenské zvyšovanie nákladov boli by nastavené na vyššej úrovni. Mesto však chcelo zachovať sadzby stále prijateľné pre vodičov a zároveň udržať funkčný parkovací systém v meste. Dnes už iba málo áut parkuje v centre dlhé hodiny a ľudia vo väčšej miere využívajú alternatívny spôsob prepravy.

V porovnaní s inými samosprávami je hodinová sadzba za parkovanie v meste Prievidza stále výrazne lacnejšia. V Bojniciach, ktoré sa pri zavádzaní regulácie parkovania inšpirovali prievidzskou samosprávou a na svojom zastupiteľstve 27.6.2023 schválili reguláciu parkovania v meste je sadzba štvornásobne výšia. Faktom zostáva, že Bojnice, ako turistami vyhľadávané mesto má systém regulácie parkovania nadstavený rozdielne a muselo pristúpiť k inej cenotvorbe akú má Prievidza.

Iným príkladom je Rimavská Sobota, kde upravovali parkovaciu politiku v rovnakom čase ako v Prievidzi  a sadzba je tam dvojnásobná. V Trenčíne, sú parkovacie poplatky nadstavené od 2 eur za hodinu parkovania v centre mesta cez 1,50 eur v širšom centre až po 0,50 eur na sídliskách. Enormný nárast počtu automobilov za posledných 15 rokov prinútil viaceré samosprávny k regulácii parkovania a časom budú nútené pristúpiť k úpravám sadzieb aj tí, ktorí tak doteraz neurobili.

Prioritou sú rezidenti

Prioritou systému parkovacej politiky je ochrana rezidentov. Tá ostala aj po aktualizácii cien v meste Prievidza zachovaná. Cena rezidentskej karty pre 1 auto a bytovú jednotku na rok ostáva nezmenená na 10 eurách. Pri druhom a treťom aute ostali sadzby takisto zachované na úrovni 60 eur za rok respektíve 180 eur za rok. Pri porovnaní napríklad s Bojnickou samosprávou, kde sú ceny rezidentských kariet na úroveň 30, 90 a 300 eur podľa počtu áut za rok systém, mesto Prievidza naďalej zvýhodňuje obyvateľov, ktorí bývajú v centre a priľahlých oblastiach, ktoré sú regulované cez parkovaciu politiku. Prievidza je lacnejšia aj oproti krajskému mestu Trenčín, kde sa cena rezidentskej karty za prvé auto na bytovú jednotku a rok začína na 50 tich eurách.

Sami sebe pánom

Systém parkovania v centrálnej parkovacej zóne má výhodu aj v tom, že ho spravujú Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., ktorým patrí aj výnos za prevádzku parkovacích miest. Takto vygenerované financie sa tak vracajú do dopravnej infraštruktúry mesta a nejdú do rúk súkromných spoločností, ako je tomu v mnohých iných samosprávach. Mesto takto môže budovať nové parkovacie kapacity a rekonštruovať už existujúce parkovacie plochy.

„V minulých rokoch boli vďaka tomu zrealizované viaceré dopravné projekty a takisto sa pripravujú nové projektové dokumentácie na rozširovanie a rekonštrukciu parkovísk. Zaznamenali sme aj žiadosti z iných mestských častí o rozšírenie centrálnej mestskej parkovacej zóny, ako spôsobu riešenia ich situácie s parkovaním,“ skonštatovala Ing. Nikmonová, vedúca odboru výstavby.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…