10. máj 2021 7:26

Mesto distribuuje vrecúška na kuchynský odpad

Mesto zaviedlo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Priamo do domácností sú v týchto dňoch doručované špeciálne biodegradovateľné vrecká, ktoré budú slúžiť na zber tohto druhu odpadu.

V týchto dňoch sú do každej domácnosti doručené biodegradovateľné vrecká, do ktorých môžu ľudia vhadzovať kuchynský odpad. Mesto Prievidza túto službu zabezpečuje pre obyvateľov bezplatne. Jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok. Distribúcia biodegradovateľných vreciek by sa mala zopakovať do konca roka.

Je dôležité používať biodegradovateľné vrecká

Ľudia musia na zber kuchynského odpadu používať výlučne špeciálne biodegradovateľné, t.j. rozložiteľné vrecká. Igelitové vrecká nie sú na zber kuchynského odpadu vhodné.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…