1. Oct 2014 12:50

Mesto chce rekonštruovať športovú halu

„Investície do športovej haly by mali byť prioritou v oblasti rekonštrukcie športovísk v meste. V tomto roku mesto realizovalo opravu sociálnych zariadení, pripravuje sa výmena osvetlenia nad hlavnou palubovkou. Na rekonštrukciu športovej haly sa pokúšame získať aj mimorozpočtové zdroje,“ hovorí Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.

Športová hala v Prievidzi bola kedysi pýchou Prievidzského okresu. Otvorená bola v roku 1977 ako jedna z najmodernejších všešportových hál v bývalom Československu. Zub času však na nej zanechal svoje stopy. Hoci stále patrí ku kvalitných halám na Slovensku, vyžaduje si nutné rekonštrukcie. Výsledkom dlhodobého nedostatku investícií je zlý technický stav objektu a jeho vysoká energetická náročnosť.
Investície do športovej haly by mali byť prioritou v oblasti rekonštrukcie športovísk v meste. Využívajú ju denne až do večerných hodín vyznávači rôznych športov, najmä basketbalisti, voeljbalisti, zápasníci či športové gymnastky a gymnasti. V tomto roku mesto Prievidza zo svojho rozpočtu realizovalo opravu časti sociálnych zariadení v sume 13-tisíc eur, v súčasnosti sa pripravuje výmena osvetlenia nad hlavnou palubovkou. Predpokladaná výška investície z mestkého rozpočtu je 50-tisíc eur a realizácia je naplánovaná na koniec tohto roku. Na rekonštrukciu športovej haly sa však pokúšame získať aj mimorozpočtové zdroje,“ hovorí Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.

Žiadosť o dotáciu
Práve nedávno mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu športovej haly. Reagovalo tak na výzvu, ktorú vyhlásil Úrad vlády v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014. Mesto žiada o dotáciu vo výške 46-tisíc eur, ktorá by mala byť využitá na výmenu vstupných dverí a interiérových stien v športovej hale, ako aj kompletnú opravu ďalších sociálnych zariadení.
Tepelno–izolačné vlastnosti objektu sú na hranici havarijného stavu, prevádzkové náklady sú veľmi vysoké, keďže dochádza k úniku tepla cez dverové výplne, ktoré sú technicky v nevyhovujúcom stave. Zámerom podaného projektu je zvýšenie kvality športových podmienok pre mládežnícky a seniorsky šport, skvalitnenie prostredia pre návštevníkov haly i zlepšenie hospodárnosti prevádzky budovy,“ uviedol Branislav Bucák.

Významný objekt
Ak bude mesto so svojou žiadosťou úspešné, realizácia projektu by sa uskutočnila v prvej polovici roka 2015. Podľa predsedu komisie športu by mohol pri posudzovaní projektu zavážiť fakt, že Nike aréna je významných športovo-spoločenským centrom pre mesto i región. Pravidelne sa tu koná viacero medzinárodných či celoslovenských podujatí, hráva sa v nej basketbalová i volejbalová extraliga. Cez týždeň je v poobedných hodinách maximálne využitá, pravidelne v nej športuje okrem senioriov približne 600 mládežníkov z Prievidzského okresu.
(lb)

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…