9. Jul 2024 13:29

Mesto chce pokračovať v kurzoch korčuľovania pre MŠ

Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa služby „Zabezpečenie kurzu korčuľovania pre predškolákov z deviatich materských škôl“. Ponuky je možno predkladať do 15. júla, kritériom je najnižšia cena. Predpokladaná hodnota zákazky je pritom 19 296,00 EUR bez DPH.

Korčuľovanie pre predškolákov má pritom v Prievidzi už dlhoročnú tradíciu.

„Máme dlhodobo veľmi pozitívne odozvy na kurzy korčuľovanie pre materské školy od pedagogických pracovníkov aj samotných rodičov detí. Deti sa na korčuľovanie tešia a mnohé z nich navštevujú zimný štadión naďalej aj po absolvovaní kurzu so svojimi rodičmi,“ hovorí o aktivite primátorka Katarína Macháčková.

Samospráva počíta predbežne s 348 účastníkmi, keďže účasť každého dieťaťa je podmienená čestným prehlásením a súhlasom zákonného zástupcu, bude presné číslo známe až začiatkom školského roka. Samotné kurzy by sa mali realizovať od septembra do decembra tohto roku na zimnom štadióne v Prievidzi od pondelka do piatka, s výnimkou sviatkov a prázdnin.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…