17. Jun 2024 13:34

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie k projektu „Odvodňovací líniový žľab - oprava“. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24.06.2024, kritériom je najnižšia cena.

Predmetom zákazky je vypracovanie technického podkladu spojeného s výkonom autorského dohľadu počas realizácie diela „Odvodňovací líniový žľab – oprava“. Technický podklad bude použitý ako podklad na výber zhotoviteľa diela v procese verejného obstarávania a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce.

Technický podklad bude riešiť technický návrh opravy odvodňovacieho líniového žľabu, osadeného v miestnej ceste na autobusovej stanici v časti MHD. Žľab bol zrealizovaný ako súčasť diela „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“, ktoré sa vykonávalo v období 04/2020 – 01/2021. Dielo „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD“ je v záruke do 01/2026 a je súčasťou projektu „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska“, na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

Predmetný žľab s mrežou záťaže tr. D 400kN s dvomi bodmi kotvenia  začal používaním časom vykazovať poškodenie. „Počas užívania diela sa začali uvoľňovať skrutky roštu, určitá časť žľabu vystupuje nad okolitú vozovku, resp. ich liatinová hrana je odokrytá, či poškodená a určitá časť žľabu je poklesnutá, v mieste priechodu pre chodcov je poklesnutá časť konštrukcie miestnej cesty v bezprostrednom okolí žľabu a poškodená respektíve narušená je aj pružná asfaltová zálievka v styku so žľabom,“ popisuje Ing. Nikmonová vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia.

Zástupca spoločnosti BG-Graspointner s.r.o. (výrobca/ dodávateľ predmetného žľabu) odporúča opravu formou výmeny pôvodného liatinového roštu tr. D 400kN s dvomi bodmi kotvenia za liatinový rošt so štvornásobným kotvením tr. E 600 kN, čím by sa eliminovalo „klepotanie“ roštov a ich možné následné poškodenie.

Videoreportáž

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…