2. Sep 2010 9:30

Mesto bude na povodne pripravené lepšie

Pre zvýšenie informovanosti a v snahe varovať občanov Prievidze ešte pred príchodom prípadných ďalších záplav, mesto zriadilo špeciálnu e-mailovú adresu, určenú výhradne na operatívne spojenie so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Ani šestnásť dní po záplavách mesto nedostalo od štátnych orgánov žiadne oficiálne inštrukcie, ako v prípade podobnej prírodnej katastrofy postupovať.

Takáto udalosť zastihla Prievidzu prvýkrát a mesto sa podľa slov primátora Ing. Jána Bodnára rozhodlo zabezpečiť preventívne opatrenia do budúcnosti po svojej vlastnej línii.

Pre prípad opätovného ohrozenia Prievidze vlnou záplav mesto uzatvorilo dohodu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý bude operatívne prostredníctvom špeciálne zriadenej e-mailovej schránky informovať mesto o hydrologickej a meteorologickej situácii a o prípadnom blížiacom sa nebezpečenstve.

Táto schránka je vytvorená na operačnom stredisku mestskej polície, ktoré je v nepretržitej 24- hodinovej prevádzke a je prepojená na primátora mesta, ako aj predsedu krízového štábu mesta, na viceprimátora mesta, prednostu mestského úradu, tajomníka mestského krízového štábu ako aj ďalších jeho členov.

Týmto krokom by sa mal zabezpečiť včasný prísun informácií pre občanov ešte pred príchodom hlavnej vlny záplav.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…