2. Sep 2010 9:30

Mesto bude na povodne pripravené lepšie

Pre zvýšenie informovanosti a v snahe varovať občanov Prievidze ešte pred príchodom prípadných ďalších záplav, mesto zriadilo špeciálnu e-mailovú adresu, určenú výhradne na operatívne spojenie so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Ani šestnásť dní po záplavách mesto nedostalo od štátnych orgánov žiadne oficiálne inštrukcie, ako v prípade podobnej prírodnej katastrofy postupovať.

Takáto udalosť zastihla Prievidzu prvýkrát a mesto sa podľa slov primátora Ing. Jána Bodnára rozhodlo zabezpečiť preventívne opatrenia do budúcnosti po svojej vlastnej línii.

Pre prípad opätovného ohrozenia Prievidze vlnou záplav mesto uzatvorilo dohodu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý bude operatívne prostredníctvom špeciálne zriadenej e-mailovej schránky informovať mesto o hydrologickej a meteorologickej situácii a o prípadnom blížiacom sa nebezpečenstve.

Táto schránka je vytvorená na operačnom stredisku mestskej polície, ktoré je v nepretržitej 24- hodinovej prevádzke a je prepojená na primátora mesta, ako aj predsedu krízového štábu mesta, na viceprimátora mesta, prednostu mestského úradu, tajomníka mestského krízového štábu ako aj ďalších jeho členov.

Týmto krokom by sa mal zabezpečiť včasný prísun informácií pre občanov ešte pred príchodom hlavnej vlny záplav.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…