13. Oct 2015 10:33

Mesiac úcty k starším prinesie novinku

Od októbra, ktorý je zároveň mesiac úcty k starším, sa v mestskej plavárni zjednotia platby pre starobných dôchodcov. Podmienka veku nad 65 rokov bude odstránená a zľavy sa priznajú všetkým poberateľom starobného dôchodku bez ohľadu na vek.

Mesto Prievidza dostalo podnet od obyvateľky mesta, ktorý smeroval k rôznym tarifám pre starobných dôchodcov v mestskej plavárni. Podľa pôvodnej tarify starobní dôchodcovia do 65 rokov platili vstupné do mestskej plavárne plnú výšku 1,80 €. Znížené vstupné vo výške 1 € bolo podľa pôvodnej tarify stanovené pre dôchodcov až od veku 65 rokov. Určitá miera znevýhodnenia starobných dôchodcov nastala ak mestskú plaváreň využívali napríklad dôchodcovia vo veku 62 rokov, tí na zľavnené vstupné nárok nemali.

„Pociťujem to ako diskrimináciu, keď je rôzne vstupné v plavárni v Prievidzi pre starobných dôchodcov do 65 rokov a pre starobných dôchodcov nad 65 rokov, ktorí už majú priznanú zľavu. Túto hranicu poznám zo zahraničia, kde je odchod do dôchodku stanovený na 65 rokov a nie ako u nás na 62 rokov,“ opísala obyvateľka mesta.

Rôznu tarifu pre starobných dôchodcov sme prehodnotili a upravili. Myslíme si, že obmedzenie od 65 rokov je nezmyselné a predmetnú zľavu by mali mať všetci poberatelia starobného dôchodku. Po novom tak budú mať právo na znížené vstupné všetci poberatelia starobného dôchodku. Zjednotenie zľavy bude priznané mesiaca október ktorý je zároveň mesiac úcty k starším. Verím, že týmto rozhodnutím náležite poďakujeme všetkým seniorom,“ reagovala primátorka mesta Katarína Macháčková. Ako ďalej pokračovala „ak by sme mali vyčísliť dofinancovanie tejto zľavy, predpokladáme čiastku okolo 800 €. Avšak táto suma sa môže znížiť, lebo zníženie ceny môže do plavárne priviesť aj klientov, ktorí doposiaľ na plaváreň nechodili.“

Seniori pritom využívajú mestskú plaváreň pomerne často. Štatistiky predaných dôchodcovských vstupov (nad 65 rokov) na krytej plavárni v Prievidzi za rok 2015:
Január – 17
Február – 20
Marec – 19
Apríl – 16
Máj – 15
Jún – 27
Júl – 53
August – 58

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…