29. Oct 2014 6:40

Mesiac úcty k starším - misijné popoludnie

Bratia a sestry všetkých vekových kategórií z cirkevného zboru Zemianske Kostoľany sa stretli v nedeľu 19. októbra 2014 o 14:30 v evanjelickom a.v. chráme v Prievidzi, kde sa uskutočnilo misijné popoludnie pri príležitosti mesiaca úcty k starším s témou: „Pavol, Timoteov vzor“.

Stretnutie sme spoločne začali spevom krásnej piesne z evanjelického spevníka „Nebeský Bože, tvorca všehomíra“ a potom sme si vypočuli poučný príbeh o ceruzke v podaní sestry farárky Blanky Kostelnej. Keďže sa niektorí bratia a sestry z nášho cirkevného zboru nemohli zúčastniť na tohtoročnom zborovom dni a krátka scénka o modlitbe, ktorú na ňom naši bratia zahrali mala veľký úspech, rozhodli sme sa, že ju zahrajú znova aj na misijnom popoludní pre starších, kde opäť oslovila mnohých prítomných. Zvesťou Božieho Slova nám poslúžil brat kaplán Jakub Pavlús, keď na základe veršov z listov apoštola Pavla Timoteovi poukázal na to, ako a v čom bol Pavol Timoteovi vzorom. Po tomto zamyslení deti z nášho cirkevného zboru potešili starších recitáciou básní a spevom piesní.

Po skončení oficiálnej časti tohto podujatia sme sa občerstvili výbornými koláčikmi a čajom. Všetci sme Pánu Bohu nesmierne vďační za to, že nám neustále dáva príležitosti a čas na to, aby sme sa stretávali a spoločne zamýšľali nad Jeho Slovom.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…