29. Oct 2014 6:40

Mesiac úcty k starším - misijné popoludnie

Bratia a sestry všetkých vekových kategórií z cirkevného zboru Zemianske Kostoľany sa stretli v nedeľu 19. októbra 2014 o 14:30 v evanjelickom a.v. chráme v Prievidzi, kde sa uskutočnilo misijné popoludnie pri príležitosti mesiaca úcty k starším s témou: „Pavol, Timoteov vzor“.

Stretnutie sme spoločne začali spevom krásnej piesne z evanjelického spevníka „Nebeský Bože, tvorca všehomíra“ a potom sme si vypočuli poučný príbeh o ceruzke v podaní sestry farárky Blanky Kostelnej. Keďže sa niektorí bratia a sestry z nášho cirkevného zboru nemohli zúčastniť na tohtoročnom zborovom dni a krátka scénka o modlitbe, ktorú na ňom naši bratia zahrali mala veľký úspech, rozhodli sme sa, že ju zahrajú znova aj na misijnom popoludní pre starších, kde opäť oslovila mnohých prítomných. Zvesťou Božieho Slova nám poslúžil brat kaplán Jakub Pavlús, keď na základe veršov z listov apoštola Pavla Timoteovi poukázal na to, ako a v čom bol Pavol Timoteovi vzorom. Po tomto zamyslení deti z nášho cirkevného zboru potešili starších recitáciou básní a spevom piesní.

Po skončení oficiálnej časti tohto podujatia sme sa občerstvili výbornými koláčikmi a čajom. Všetci sme Pánu Bohu nesmierne vďační za to, že nám neustále dáva príležitosti a čas na to, aby sme sa stretávali a spoločne zamýšľali nad Jeho Slovom.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…