7. máj 2021 10:23

Máte na aute „papuču“ ? Môžete sa tešiť, lebo aspoň viete, na čom ste

Mestá a obce totiž môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. To znamená, že budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.

Poslanecký návrh novely zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci a spracovaný bol v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom vnútra SR.
-Príjem z pokuty bude patriť obci.
-Aktuálna novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
-Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.
-Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.

Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.

Platnosť priestupku je 2 roky. Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní (čo je max. 50 eur, resp. max. 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) a v správnom konaní (čo je max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 r. za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) ani možnosť použiť technický prostriedok proti odjazdu, tzv,“papuču“ sa v tejto súvislosti nezmenili. Mestská alebo obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v správnom konaní je to iba v právomoci Policajného zboru.

Čo teda môžu po novom vykonávať mestá a obce:
-zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia). POZOR! Dokumentáciu musí vyhotoviť orgán obce alebo mesta, fotodokumentácia od obyvateľa-oznamovateľa priestupku v tomto prípade nepostačuje!
-vydať rozkaz o pokute,
-prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
-rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.
Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Dôvody tejto zmeny sú, že obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.

Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Mestská polícia Prievidza odporúča vodičom dodržiavať pravidlá cestnej premávky aby sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu v tomto prípade pokute zaslanej poštou.

(Spracované s použitím materiálov MVSR a ZMOS) – MsP Prievidza-

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…