23. Sep 2013 12:04

Ľudské práva očami detí

V Základnej škole na Ul. P. J. Šafárika sa venujú téme o ľudských právach vo výchove a vzdelávaní detí veľkú pozornosť. Zaoberajú sa touto témou nielen na vyučovaní príslušných predmetov, ale aj zapojením sa do súťaží.

V minulom školskom roku sa zapojili do 1. ročníka výtvarno – literárnej súťaže Ľudské práva očami detí. Výtvarné práce dvoch žiačok – Kristíny Horváthovej a Viktórie Dudkovej z 2. B triedy pod vedením Mgr. J. Homolovej boli vybrané medzi 19 najlepších prác v rámci Slovenska. Práce budú formou putovnej výstavy prezentované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podujatiach venovaných ľudskoprávnej téme.
Viktória Dudková zviditeľnila náš región aj v iných výtvarných celoslovenských súťažiach: Dielo tvojich rúk – 2. miesto, Pomáhajme ohrozeným druhom – 1. miesto v rámci Slovenska.

Autorka článku: Mgr. H. Konečná, riad. školy

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.