23. Sep 2013 12:04

Ľudské práva očami detí

V Základnej škole na Ul. P. J. Šafárika sa venujú téme o ľudských právach vo výchove a vzdelávaní detí veľkú pozornosť. Zaoberajú sa touto témou nielen na vyučovaní príslušných predmetov, ale aj zapojením sa do súťaží.

V minulom školskom roku sa zapojili do 1. ročníka výtvarno – literárnej súťaže Ľudské práva očami detí. Výtvarné práce dvoch žiačok – Kristíny Horváthovej a Viktórie Dudkovej z 2. B triedy pod vedením Mgr. J. Homolovej boli vybrané medzi 19 najlepších prác v rámci Slovenska. Práce budú formou putovnej výstavy prezentované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podujatiach venovaných ľudskoprávnej téme.
Viktória Dudková zviditeľnila náš región aj v iných výtvarných celoslovenských súťažiach: Dielo tvojich rúk – 2. miesto, Pomáhajme ohrozeným druhom – 1. miesto v rámci Slovenska.

Autorka článku: Mgr. H. Konečná, riad. školy

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…