12. máj 2010 18:34

Ľudoví umelci vzdali hold najstaršiemu z nich – Jánovi Reisovi

Aj tohtoročné Prievidzské mestské dni, ktoré sa konajú pravidelne v polovici mája, otvorilo tradičné podujatie prezentujúce umenie našich predkov, Ulička ľudových remesiel. Obyvatelia i návštevníci mesta si mohli v rámci nej prezrieť ukážky ľudovej tvorivosti a umu v podobe tradičných výrobkov z dreva, kože, slamy či šúpolia, ale aj výrobky z keramiky, drôtu, ručne tkané koberce, maľované kraslice a medovníky.

Takmer tridsať výrobcov zo všetkých kútov Slovenska slávnostne prijal v obradnej sieni Mestského domu primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár, ktorý sa im v krátkom príhovore poďakoval za to, že uchovávajú tradície predchádzajúcich pokolení a udržiavajú ľudovú tvorbu pri živote. Na prijatí sa zúčastnil aj najstarší ľudový umelec z Prievidze, zaoberajúci sa výrobou kožených výrobkov a bičov, Ján Reis, ktorý sa v týchto dňoch dožil významného životného jubilea – deväťdesiatich rokov. Ani tento vysoký vek mu nezabránil opäť sa zúčastniť v typickom ľudovom odeve na Uličke ľudových remesiel, kde prijal blahoželanie primátora mesta a občanov Prievidze a kde predviedol tradičné práskanie bičom, ktoré patrí ku koloritu Prievidzských mestských dní.

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…