12. Dec 2014 14:54

Liturgické slávenia počas Vianočných sviatkov

Veriacim prinášame rozpis bohoslužieb a pobožností, ktoré sú naplánované na Vianoce v prievidzských kostoloch.

Farský kostol sv. Bartolomeja (Prievidza-mesto)

Streda
24. 12. 2014
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
6:00
16:00
24:00
polnočná
Štvrtok
25. 12. 2014
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
7:30
9:00
10:30
18:00
Piatok
26. 12. 2014
Svätého Štefana, prvého mučeníka
7:30
9:00
10:30
18:00
Nedeľa
28. 12. 2014
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
7:30
9:00
10:30
18:00
Streda
31. 12. 2014
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
6:00
14:00 adorácia
15.30 ďakovná pobožnosť
16:00 sv. omša
24:00 požehnanie
Štvrtok
1. 1. 2015
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
7:30
9:00
10:30
18:00
Nedeľa
4. 1. 2015
2. nedeľa po narodení Pána
7:30
9:00
10:30
18:00
Utorok
6. 1. 2015
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
7:30
9:00
10:30
18:00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (na cintoríne)

Streda
24. 12. 2014
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
24:00
polnočná
Štvrtok
25. 12. 2014
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
9:00
10:30
gréckokatolícka svätá liturgia s myrovaním
Piatok
26. 12. 2014
Svätého Štefana, prvého mučeníka
9:00
10:30
gréckokatolícka svätá liturgia
Nedeľa
28. 12. 2014
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
9:00
Streda
31. 12. 2014
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
16:00
s pobožnosťou
Štvrtok
1. 1. 2015
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
9:00
15:00
gréckokatolícka svätá liturgia s myrovaním
Nedeľa
4. 1. 2015
2. nedeľa po narodení Pána
9:00
10:30
gréckokatolícka svätá liturgia
Utorok
6. 1. 2015
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
9:00
15:00
gréckokatolícka svätá liturgia,
veľké svätenie vody, myrovanie

Kostol Najsvätejšej Trojice (piaristi)

Streda
24. 12. 2014
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
6:45
16:00
24:00
polnočná
Štvrtok
25. 12. 2014
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
6:45
9:30
11:00
Piatok
26. 12. 2014
Svätého Štefana, prvého mučeníka
6:45
9:30
11:00
Nedeľa
28. 12. 2014
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
6:45
9:30
11:00
Streda
31. 12. 2014
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
6:45
16:00 s pobožnosťou
Štvrtok
1. 1. 2015
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
6:45
9:30
11:00
Nedeľa
4. 1. 2015
2. nedeľa po narodení Pána
6:45
9:30
11:00
Utorok
6. 1. 2015
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
6:45
9:30
11:00

Sv. Terézie z Lisieux, učiteľky Cirkvi (Zapotôčky)

Streda
24. 12. 2014
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
16:00
22:00
24:00
polnočná
Štvrtok
25. 12. 2014
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
8:00
10:00
19:00
Piatok
26. 12. 2014
Svätého Štefana, prvého mučeníka
8:00
10:00
19:00
Nedeľa
28. 12. 2014
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
8:00
10:00
19:00
Streda
31. 12. 2014
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
16:00
s pobožnosťou
23:30-24:00
kostol otvorený k tichej
poklone
Štvrtok
1. 1. 2015
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
8:00
10:00
19:00
Nedeľa
4. 1. 2015
2. nedeľa po narodení Pána
8:00
10:00
19.00
Utorok
6. 1. 2015
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
8:00
10:00
19:00

Evanjelický kostol v Prievidzi, Tajovského 27 (Zapotôčky)

Nedeľa
21. 12. 2014
4. adventná nedeľa
9:30
Streda
24.12.2014
Štedrý večer
16:00
Štvrtok
25.12.2014
1. slávnosť vianočná
9:30
Piatok
26.12.2014
2. slávnosť vianočná s Večerou Pánovou
9:30
Nedeľa
28.12.2014
Nedeľa po Vianociach
9:30
Streda
31.12.2014
Silvester
16:00
Štvrtok
1.1.2015
Nový rok
9:30
Nedeľa
4.1.2015
Nedeľa po Novom roku
9:30
Utorok
6.1.2015
Zjavenie Krista Pána mudrcom
9:30
Nedeľa
11.1.2015
1. nedeľa po Zjavení
9:30

Farský kostol Krista Kráľa (Veľká Lehôtka)

Streda
24. 12. 2014
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
24:00
Štvrtok
25. 12. 2014
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
10:30
Piatok
26. 12. 2014
Svätého Štefana, prvého mučeníka
10:30
Nedeľa
28. 12. 2014
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
10:30
Streda
31. 12. 2014
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
17:00
23:30-0:30 adorácia
Štvrtok
1. 1. 2015
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
10:30
Nedeľa
4. 1. 2015
2. nedeľa po narodení Pána
10:30
Utorok
6. 1. 2015
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
10:30

Kostol sv. Jozefa Robotníka (Hradec)

Streda
24. 12. 2014
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
24:00
Štvrtok
25. 12. 2014
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
10.30
Piatok
26. 12. 2014
Svätého Štefana, prvého mučeníka
9:00
Nedeľa
28. 12. 2014
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
9:00
Streda
31. 12. 2014
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
15:00
Štvrtok
1. 1. 2015
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
7:45
Nedeľa
4. 1. 2015
2. nedeľa po narodení Pána
7:45
Utorok
6. 1. 2015
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
7:45

Kostol sv. Cyrila a Metoda (Malá Lehôtka)

Streda
24. 12. 2014
Štedrý deň
Vigília slávnosti Narodenia Pána
7:00
24:00
polnočná
Štvrtok
25. 12. 2014
Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
9:00
Piatok
26. 12. 2014
Svätého Štefana, prvého mučeníka
7:45
Nedeľa
28. 12. 2014
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
7:45
Streda
31. 12. 2014
„Starý rok“
Svätého Silvestra I., pápeža
14:00 (bohoslužba slova)
Štvrtok
1. 1. 2015
Nový rok
Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
9:00
Nedeľa
4. 1. 2015
2. nedeľa po narodení Pána
9:00
Utorok
6. 1. 2015
Zjavenie Pána (prikázaný sviatok)
9:00

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.