25. Jun 2024 10:05

Les ukrytý v knihe 2024

14. júna sa vo Zvolene konalo vyhodnotenie 14. ročníka celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe. Na prvom mieste medzi najaktívnejším knižnicami sa umiestnila Mestská knižnica Mikuláša Mišíka a úspech v podobe 3. mieste medzi kolektívmi slávili aj žiaci 1.A ZŠ Piaristická, ktoré získali so svojím lesným leporelom.

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Prostredníctvom kníh chce najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň chce poukázať na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha, ktorá nám odhalí svoje tajomstvá.

Do projektu Les ukrytý v knihe sa v roku 2024 zapojilo 26 knižníc z celého Slovenska, v ktorých sa uskutočnilo 68 programov lesnej pedagogiky pre 1593 detí MŠ a ZŠ pod vedením 28 lesných pedagógov, ktorí venovali aktivitám lesnej pedagogiky 97 hodín. V rámci korešpondenčnej súťaže vytvorili deti a žiacke kolektívy 195 lesných hlavolamov a do ich tvorby sa zapojilo 16 základných a materských škôl v spolupráci s knižnicami. V rámci projektu boli vybraté najaktívnejšie knižnice, školy, najaktívnejší lesný pedagóg a pedagóg, autori najoriginálnejších lesných hlavolamov, ktorí boli odmenení na slávnostnom vyhodnotení projektu

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…