4. Aug 2011 10:43

Lávka pre peších pri Stavomontážach slúži verejnosti

Vlaňajšia augustová tisícročná voda odniesla aj lávku pre peších pri Stavomontážach na Nábreží J. Kalinčiaka. Vedenie mesta zabezpečilo dočasné premostenie, ktoré zrealizovala 31. augusta 2010 Armáda Slovenskej republiky.

Vzhľadom na to, že lávka bola využívaná zamestnancami priemyselných závodov a študentami strednej školy na Nábr. J.Kalinčiaka ( intenzita lávky je v priemere počas pracovných dní 3 tisíc osôb denne), bolo nutné lávku nahradiť. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., Nováky, a stála mesto 3 900 € bez DPH. Aj realizáciu lávky vykonávala spoločnosť PRIEMSTAV STAVEBNÁ ,a.s., Nováky, zmluva o dielo bola uzatvorená na 84 420,00 € vrátane 20% DPH. Významnú finančnú čiastku 30 000 € na tento projekt prispela spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina.

Technické parametre : doba realizácie: 2,5 mesiaca, dĺžka lávky: 21,6 m, šírka lávky: 2,50 m výška zábradlia: 1,3 m, šírka nábehovej rampy: 2,0 m, architektonické riešenie: lávka zlepšila prístupnosť a bezpečnosť pešej komunikácie. Lávka je bezbariérová cez nábehové rampy naväzujúce na jestvujúce chodníky. Obidve vyústenia lávky sú navedené na jestvujúce priechody pre chodcov. Povrch komunikácie a rámp je zo zámkovej dlažby, povrch samotnej lávky je oceľový sklzičkový plech a zábradlie je oceľové. Nosná konštrukcia lávky je oceľová, uzemnená. Nábehové rampy sú betónové. A tak možno konštatovať, že jediným pozitívom povodne 15.8.2010 je to, že sme sa v Prievidzi dočkali ďalšieho nového kvalitného premostenia cez Handlovku, ktoré už slúži verejnosti.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.