25. Mar 2010 11:04

Ku Dňu učiteľov

„Jednou z najušľachtilejších profesií na svete je profesia učiteľa. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.“ Týmito slovami začal primátor mesta Prievidza Ing.

Ján Bodnár, vo štvrtok 25. marca 2010, slávnostný príhovor ku Dňu učiteľov (28.3.). V obradnej sieni Mestského domu sa stretli učitelia a pedagogickí pracovníci základných a materských škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy. Za svoje pôsobenie a zásluhy prevzali z rúk primátora mesta významné ocenenia – Plakety Jána Amosa Komenského. Na základe návrhu Odboru školstva MsÚ v Prievidzi na ocenenie pedagógov, si Plaketu Jána Amosa Komenského prevzali títo pedagógovia:

Mgr. Ľudmila Peticová, ZŠ Mariánska ul., za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Eva Linhartová, ZŠ Malonecpalská ul., za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Róbert Tisaj , zástupca riaditeľky ZŠ Ul. Rastislavova, za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Anna Čižnárová, ZŠ Ul. Rastislavova, za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Katarína Kapusňáková, ZŠ Ul. energetikov, za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Miriam Bencová, Ul. P. J. Šafárika, za prínos v oblasti moderného vzdelávania
Mgr. Katarína Homolová, ZŠ Ul. P. Dobšinského, za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Emília Gurečková, III. ZŠ Ul. Sama Chalupku, za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Adriana Hoštáková, ZŠ Ul. Sama Chalupku, za vynikajúce výsledky v školstve
Róbert Berky, ZUŠ Ladislava Stančeka, za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Katarína Sokolová, Centrum voľného času „Spektrum“, za aktívnu prácu v mimoškolskej činnosti
Dagmar Šovčíková, MŠ Ul. V. Clementisa, za prínos a prácu v prospech školy
Mária Pipíšková, MŠ Ul. M. Gorkého, za aktívnu prácu v školstve
Eva Ďurinová, MŠ Nábrežie sv. Cyrila, za aktívnu prácu v školstve
Viola Iskrová, zástupkyňa riaditeľky MŠ Ul. J. Matušku, za aktívnu prácu v školstve
Irena Haladejová, MŠ Ul. Š. Závodníka, za prínos a prácu v prospech školy
Valéria Budúcka, zástupkyňa riaditeľky MŠ Ul. A. Mišúta, za prínos a prácu v prospech školy
Iveta Glesková, MŠ Malonecpalská ul., za aktívnu prácu v školstve
Katarína Gramantíková, MŠ Športová ul., za prínos a prácu v prospech školy
Daniela Čuláková, MŠ Ul. M. Mišíka, za prínos a prácu v prospech školy
Renára Szeghoová, MŠ Ul. P. Benického, za aktívnu prácu v školstve

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.