25. Mar 2010 11:04

Ku Dňu učiteľov

„Jednou z najušľachtilejších profesií na svete je profesia učiteľa. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.“ Týmito slovami začal primátor mesta Prievidza Ing.

Ján Bodnár, vo štvrtok 25. marca 2010, slávnostný príhovor ku Dňu učiteľov (28.3.). V obradnej sieni Mestského domu sa stretli učitelia a pedagogickí pracovníci základných a materských škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy. Za svoje pôsobenie a zásluhy prevzali z rúk primátora mesta významné ocenenia – Plakety Jána Amosa Komenského. Na základe návrhu Odboru školstva MsÚ v Prievidzi na ocenenie pedagógov, si Plaketu Jána Amosa Komenského prevzali títo pedagógovia:

Mgr. Ľudmila Peticová, ZŠ Mariánska ul., za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Eva Linhartová, ZŠ Malonecpalská ul., za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Róbert Tisaj , zástupca riaditeľky ZŠ Ul. Rastislavova, za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Anna Čižnárová, ZŠ Ul. Rastislavova, za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Katarína Kapusňáková, ZŠ Ul. energetikov, za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Miriam Bencová, Ul. P. J. Šafárika, za prínos v oblasti moderného vzdelávania
Mgr. Katarína Homolová, ZŠ Ul. P. Dobšinského, za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Emília Gurečková, III. ZŠ Ul. Sama Chalupku, za prínos a prácu v prospech školy
Mgr. Adriana Hoštáková, ZŠ Ul. Sama Chalupku, za vynikajúce výsledky v školstve
Róbert Berky, ZUŠ Ladislava Stančeka, za vynikajúce výsledky v školstve
Mgr. Katarína Sokolová, Centrum voľného času „Spektrum“, za aktívnu prácu v mimoškolskej činnosti
Dagmar Šovčíková, MŠ Ul. V. Clementisa, za prínos a prácu v prospech školy
Mária Pipíšková, MŠ Ul. M. Gorkého, za aktívnu prácu v školstve
Eva Ďurinová, MŠ Nábrežie sv. Cyrila, za aktívnu prácu v školstve
Viola Iskrová, zástupkyňa riaditeľky MŠ Ul. J. Matušku, za aktívnu prácu v školstve
Irena Haladejová, MŠ Ul. Š. Závodníka, za prínos a prácu v prospech školy
Valéria Budúcka, zástupkyňa riaditeľky MŠ Ul. A. Mišúta, za prínos a prácu v prospech školy
Iveta Glesková, MŠ Malonecpalská ul., za aktívnu prácu v školstve
Katarína Gramantíková, MŠ Športová ul., za prínos a prácu v prospech školy
Daniela Čuláková, MŠ Ul. M. Mišíka, za prínos a prácu v prospech školy
Renára Szeghoová, MŠ Ul. P. Benického, za aktívnu prácu v školstve

Ďalšie aktuality

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.