14. Oct 2020 9:02

Kôš na cigaretové ohorky opäť na Námestí slobody

V týchto dňoch bol opäť umiestnený špeciálny kôš na cigaretové ohorky.

Pred budovu OD Prior bol opäť umiestnený tzv. „hlasovací kôš na ohorky“, aby sa kreatívnym spôsobom za pomoci behaviorálnej psychológie naučili fajčiarov hádzať cigaretové ohorky tam, kam patria a zabránili tým znečisťovaniu verejného priestranstva a životného prostredia.

Fajčiari budú môcť zahodením cigaretového ohorku hlasovať za zaujímavé témy. Hlasovanie ich má naviesť k tomu, aby sa naučili ohorky hádzať do koša. Kôš v meste umiestnilo opäť občianske združenie Civita Center, ktoré sa zameriava na podporu behaviorálnej politiky na komunálnej úrovni. Práve oni majú na svedomí už realizovaný projekt, ktorý bol zameraný na zmenu správania občanov, do ktorého sa zapojili aj behaviorálni experti. V rámci uplynulého projektu sa vo vysokej miere znížil počet cigaretových ohorkov na zemi, preto sú s veľkým záujmom očakávané ďalšie výsledky experimentu.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.