26. Mar 2024 9:38

Kontrolný deň v spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

V stredu 20. marca 2024 sa uskutočnil ďalší zo sérií kontrolných dní primátorky, tentoraz v pracoviskách Technických služieb mesta Prievidza na Garážovej ulici. Tu sa sústreďujú pracovníci stredísk verejnej zelene, miestnych komunikácií a verejného osvetlenia.

„Kontrolný deň pravidelne realizujeme na veľkých investičných akciách v meste, ale v minulosti sa uskutočnil už aj na technických službách, mestskej polícií aj v zariadení pre seniorov. Cieľom je zhodnotiť aktuálny stav realizovaných prác, príprava na budúce plánované aktivity aj komunikácia priamo so zamestnancami, ktorí vedia priniesť viaceré podnety, ovplyvňujúce bežný život obyvateľov. Cieľom kontrolného dňa  je získať ucelený prehľad o fungovaní spoločnosti a zistiť novinky v oblasti poskytovania služieb pre obyvateľov mesta Prievidza,“ upresňuje primátorka Katarína Macháčková.

Jarná sezóna kosenia s novou technikou

Plocha mestských trávnatých pozemkov, ktoré spoločnosť TSMPD s.r.o. obhospodaruje, predstavuje  zhruba 2 000 000 m2.

„Kosenie verejnej zelene v tomto roku bude efektívnejšie vďaka novej technike. Technické služby rozšírili strojný vozový park o 4 kusy traktorových kosačiek v hodnote 48 000 € bez DPH. Neskôr plánujeme zabezpečiť nákup nového drviča-štiepkovača, aby sme čo najviac zefektívnili zber opilovaných konárov resp. kríkových porastov v meste,“ uviedla Silvia Masariková, vedúca úseku verejnej zelene.

K dispozícií je v tejto sezóne pripravených 22 kosačiek určených k údržbe verejnej zelene v zložení:

– 5 kĺbových kosačiek na kosenie predzáhradok a malých priestorov, ťažko dostupných pre veľké traktorové kosačky,

– 8 pákových riderov –  na mulčovanie veľkých  trávnatých plôch, z toho jedna riderová  kosačka je vyčlenená len na kosenie prímestských  častí,

–  7 traktorových kosačiek spolu so žacím ústrojenstvom prispôsobeným na zber do košov, 6 z týchto traktorových kosačiek je využiteľných aj na kosenie formou  mulčovania pre ostatné plochy verejnej zelene,

– 2 záhradné traktory spolu so zberom do koša určené ku koseniu reprezentačnej zelene v parkoch – z toho 1 je určená na kosenie futbalového ihriska vo Veľkej Lehôtke a na reprezentačnú zeleň v okolí parkov a ihrísk

Vozový park dopĺňajú 3 valníky do 3,5 t, ktoré sú nevyhnutné pri kosení trávnikov do zberných košov, pri odvážaní nakosenej trávy.

Harmonogram kosenia je nastavený od 15.04.2024, v závislosti od klimatických podmienok sa bude priebežne upravovať. S kosením mestských trávnatých pozemkov sa začne rozdelením do dvoch skupín, pričom 1. skupina začne s kosením na sídlisku Píly a 2. skupina súbežne s kosením na sídlisku Zapotôčky, aby bolo možné pokosiť čo najviac plôch hneď na začiatku kosenia. Kosenie bude prebiehať formou mulčovania.  Po ukončení jednotlivých úsekov bude v zapätí  prebiehať aj dokášanie pomocou krovinorezov.

„S kosením reprezentačnej zelene začneme už od 02. 04. 2024. Aktuálne realizujeme aj výsadbu trvalkových záhonov, kvetinovej výsadby a tohtoročnou novinkou bude aj doplnenie strojovej výsadby ľalií do viacerých častí mesta,“ dopĺňa Ing. Masariková.

Výmena verejného osvetlenia pokračuje aj v tomto roku

Mesto nakúpi cca 500 ks nových LED svietidiel, ako výmenu za staré energeticky náročné osvetlenie. Kompletnú výmenu svietidiel zabezpečia pracovníci TSMPD, s. r. o., Prievidza ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia vo vlastnej réžii, za použitia vlastných vysokozdvižných plošín do konca roka 2024.

„V roku 2023 sme realizovali obdobnú výmenu svietidiel vo viacerých lokalitách mesta ako je sídlisko Kopanice, Zapotôčky a Necpaly. Tento rok plánujeme výmenu na viacerých uliciach sídliska Píly a v lokalite Žabník. Nákupom sledujeme maximálne využitie elektrickej energie na svietenie, zvýšenie životnosti svietidiel, zníženie spotreby elektrickej energie, zníženie nákladov na údržbu či minimalizáciu vplyvov na životné prostredie “ informuje Mgr. Mokrý, vedúci strediska verejného osvetlenia.

Súčasne sú realizované revízne a servisné opravy na mestskom rozhlase a vytyčovanie inžinierskych sietí.

Úsek komunikácií realizuje jarné čistenia a súčasne aj viacero projektov

Spustenie zjezdnosmernenia IBV Zapotôčky si vyžadovalo osadenie nového dopravného značenia a úpravy vyplývajúce z projektu schváleného dopravným inšpektorátom. Samospráva pristúpila k zmene organizácie dopravy najmä z nasledujúcich dôvodov: „V kontexte tzv. chodníkovej novely sme zjednosmernením vybraných ulíc sledovali možnosť parkovania vozidiel v súlade s platnou legislatívou. Zároveň touto úpravou zvýšime bezpečnosť a plynulosť premávky a znížime kolízne body na križovatkách,“ informuje Ing. Roman Bartoš, vedúci strediska miestnych komunikácií.

V súčasnosti sa vymieňajú aj výplne ostrovčekov z „okruhliakov“ a iného druhu kameniva na lámaný andezit. Ide o súčasť zjednocovania vizuálu ostrovčekov na území mesta, ktoré realizujú technické služby. Okrem výplne, sa ostrovčeky postupne natierajú na červeno-bielo a zjednocuje sa zvislé dopravné značenie.

„Tento rok začneme aj pravidelnými kontrolami, opravami a čistením od náletových drevín/burín. Tieto prípravné prace záležitosť od kapacitných a personálnych možností spoločnosti, ktorá zároveň v tomto období opravuje výtlky vo viacerých lokalitách a zabezpečuje jarné čistenie komunikácií,“ dodáva Bartoš.

„V pláne je kruhový objazd pri Tesco osadiť zeleňou, kde sa technické služby zamerajú skôr na trvalkovú výsadbu pozostávajúcu z okrasných tráv a pôdopokryvných drevín. Doplnené budú kvitnúcimi trvalkami ako sú echinacea, rudbeckia, margaréta šarlátová, stračonôžka, či lupina. TSPMD začnú lokalitu vysádzať postupne od apríla do júla v závislosti od dostupnosti rastlinného materiálu a klimatických podmienok. Kruhový objazd bude zalemovaný plazivým skalníkom, čím dôjde k spevneniu okrajov a zamulčovaný drobným andezitom“ upresňuje Ing. Masariková.

Pri oprave výtlkov využívajú pracovníci naskladnený asfalt, ktorý sa aplikuje technológiou infražiarenia. Táto metóda nevyžaduje žiadne zarezávanie do existujúceho asfaltového povrchu. Oprava spočíva v tom, že asfalt v okolí výtlku sa nahreje pomocou infražiaričov na vysokú teplotu, následne sa povrch naruší a výtlk sa vyplní novou asfaltovou zmesou, do ktorej je pridaná regeneračná emulzia. Následne sa výtlk zhutní. Vysoká teplota zaručuje prepojenie medzi starým a novým asfaltom.

Novinkou tohto roka je aj realizácia projektu dopravného značenia – obmedzenie vjazdu na spevnenú plochu pri kruhovom objazde na Nedožerskej ceste v blízkosti OC Kaufland.

„Uvedomujeme si, že výsledok práce zamestnancov jednotlivých úsekov, ktoré boli predmetom dnešného kontrolného dňa je jedným z najviditeľnejších pre bežných obyvateľov mesta. Zároveň si uvedomujeme, že náklady na jednotlivé služby a ich zabezpečenie sa z roka na rok pre každú samosprávu na Slovensku zvyšuje. Napriek tomu sa neustále snažíme modernizovať nielen techniku, s ohľadom na efektivitu alebo úsporné opatrenia, ale zároveň realizovať nové projekty zveľaďujúce život obyvateľov v meste. Vychádzame z nášho firemného sloganu Ľudia z mesta pre ľudí z mesta “ uzatvára konateľ Ing. Bielický.

Videoreportáž k článku

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…