4. máj 2018 11:12

Kontrolný deň primátorky na stavbách

V Prievidzi sa aktuálne realizujú dve významné investičné akcie, obnova parku pred úradom práce a rekonštrukcia Domu smútku. Vykonávané práce na oboch investíciách kontrolovala primátorka Prievidze.

Obnova Parku pred úradom práce
Revitalizácia priestoru parku má byť hotová v termíne najneskôr do 30. augusta 2018. Práce na revitalizácii priestoru pozostávajú z dvoch častí a to prác na pôvodnej fontáne a v priestore existujúcej zelene. Náklady na realizáciu celého diela sú naplánované na sumu 228 tisíc eur. Práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. „Projekt sme mali pripravený už dlhšie, preto ma nesmierne tešia aktuálne prebiehajúce práce. Keďže sa park nachádza blízko centra mesta a autobusovej i železničnej stanice, je akousi pomyselnou bránou do mesta. Investície na obnovu parku sú hradené z mestského rozpočtu,“ hovorí primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Obsahom prác je predovšetkým zásah do vodného prvku a ďalšieho okolia. Na fontáne je realizovaná zmena jej dispozičného a objemového členenia. V rámci úprav na fontáne bude zachovaný výtvarný prvok. V rámci obnovy parkovej časti je navrhnutá aj obnova jestvujúcich spevnených plôch ich nahradením novými vrstvami s novým plošným a materiálovým rozčlenením, ich rozšírenie a prepojenie plôch smerom k súsošiu sv. Cyrila a sv. Metoda. V parku pribudne rozvod verejného osvetlenia, nová výsadba verejnej zelene a nový mobiliár. „V priestore zelene musíme nahradiť prestarlé kríky novou, mladou zeleňou, ktorá bude za niekoľko rokov zelenou dominantou tejto časti Prievidze,“ uzavrela primátorka.
Samostatne je v parku zrealizované petangové ihrisko s termínom ukončenia so konca apríla.

Rekonštrukcia Domu smútku
Obsahom rekonštrukčných prác Domu smútku na Mariánskej ulici je rekonštrukcia striech so zateplením, výmenou bleskozvodu a klampiarskych konštrukcii, zateplenie obvodových stien objektu, výmena oceľových zasklených stien a zostávajúcich okien a dverí. Práce pozostávajú aj z rekonštrukcií elektroinštalácie, sociálnych zariadení, chladiacich boxov. Všetky rekonštrukčné práce majú byť dokončené najneskôr do 30.11.2018. Náklady na túto rekonštrukciu sú 362 002,74 eur. „Zhotoviteľ okrem stavebných prác vypracoval pre Dom smútku energetický certifikát a zabezpečuje prácu vykonávať tak, aby mohli počas rekonštrukcie nerušene prebiehať pietne akty a tiež bežná prevádzka Domu smútku,“ priblížila primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Rekonštrukcia nemá za cieľ meniť celkový vzhľad objektu, dôjde k zlepšeniu podmienok využívania objektu domu smútku. Podpísaniu zmluvy predchádzala projektová dokumentácia a verejná súťaž z konca roku 2016. Zhotoviteľom tohto diela je firma SOAR sk, a.s. Žilina.

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…