ZÁPISNICE zo zasadnutia komisie školstva a kultúry Formát
Zápisnica apríl 2014 ico_pdf_46
Zápisnica mimoriadneho zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného 22. januára 2014 ico_pdf_46
Zápisnica október 2013 ico_pdf_46
Zápisnica september 2013
ico_pdf_46
Zápisnica august 2013 ico_pdf_46
Zápisnica jún 2013 ico_pdf_46
Zápisnica máj 2013 ico_pdf_46
Zápisnica 17 apríl 2013 ico_pdf_46
Zápisnica 7. marec 2013 ico_pdf_46
Zápisnica 7. februára 2012 ico_pdf_46
Zápisnica 10. január 2013 ico_pdf_46
Zápisnica 11 apríl 2012 ico_pdf_46