2. Jul 2014 5:35

Judisti TJ SOKOL Prievidza na letnom sústredení v Španielsku

Letné sústredenie na Španielskom pobreží Costa Brava absolvovali členovia TJ SOKOL Prievidza v termíne od 18. júna do 25. júna 2014 s odletom z Bratislavy. Sústredenie bolo zamerané na pohybové aktivity bežeckého charakteru spojené s letnou turistikou a samozrejme s tréningom juda.

Pretekári trénovali v úplne inom odlišnom prostredí než na aké sú zvyknutí a v iných klimatických podmienkach. Neoddeliltelnou súčasťou bolo aj plávanie v mori či v bazéne a spoznávanie krajiny vo voľnom čase. Myslím, že toto sústredenie bolo aj motiváciou pre členov TJ, keď si priniesli domov aj kopec nových zážitkov a to len vďaka tomu, že vo svojom voľnom čase nelenia ale venujú sa poctivo športovej aktivite – judu. Pre mnohých je to zároveň šanca vidieť na vlastné oči cudziu krajinu, spoznávať kultúru iných národov, ich mentalitu a v neposlednom rade aj čo to sa zdokonaliť v cudzích jazykoch, keďže vo vysokej miere sa na školách vyučujú. Aby sa mohlo takéto niečo vôbec uskutočniť treba na to finančné prostriedky a práve túto akciu sme zvládli vďaka finančnej pomoci mesta vo výške 2597,14 Eur.Takéto sústredenia či už motivačného, kondičného, technického alebo iného charakteru sú neoddelitelnou súčasťou každého športu a každé z nich je svojím obsahom zamerané na niečo iné ale každé z nich plní svoj účel k čomu je určené. Samozrejme, že všetko je otázka financií a budeme vždy povďačný za pomoc pri organizovaní takýchto akcií aj v budúcnosti aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac detí a mládeže ale samozrejme, že niektoré z nich sú podmienené aj ich dochádzkou na tréningy, účasťou a výsledkami na turnajoch. Na záver môžem povedať, že na rôznorodú vekovú rozmanitosť na tejto akcii/ od 7 do 16 rokov/ všetci boli disciplinovaný a počas celej doby sa nevyskytol najmenší problém či už v správaní alebo iného charakteru.

Autor: Ľ. Škultéty

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…