16. máj 2011 9:07

Jubilejné výročie TJ Stavbár

Už päťdesiat rokov na území mesta pôsobí Telovýchovná jednota Stavbár. Vedie mladých k športu a rozvíja športové aktivity v Prievidzi. Pri tejto príležitosti primátorka mesta Katarína Macháčková rozhodla o udelení CENY MESTA pre TJ Stavbár Prievidza a pamätný list venovala dlhoročnému členovi, funkcionárovi a športovcovi Jozefovi Ugróczymu. 50.

výročie založenia Telovýchovnej jednoty STAVBÁR je vhodnou príležitosťou, pripomenúť si aspoň v krátkosti  históriu volejbalu v Prievidzi.

Tradícia Prievidzského volejbalu siaha do rokov 1920 – 1922, kedy sa začal hrávať v gymnáziu Prievidza za podpory profesora Hromádku a kedy vzniklo i prvé volejbalové ihrisko.

Volejbal sa tešil najväčšej obľube u gymnaziálnych študentov, ktorí tvorili základ družstva v medzivojnovom období. Medzi úspechy v tomto období patrí víťazstvo na turnaji v Nových Zámkoch v roku 1932 a zisk Hlinkovho pohára v roku 1934. V roku 1939 sa družstvo gymnázia umiestnilo na 3. mieste celoslovenských stredoškolských majstrovstvách, ktoré sa konali v Prievidzi. Majstrami Slovenska sa volejbalisti Prievidze stali v roku 1940.

V rokoch 1939 – 1942 sa vytvorilo za pomoci mužov prvé ženské volejbalové družstvo. Obľubu volejbalu v tomto období potvrdzuje jeho rekreačné hranie na Púšti.

V povojnovom období, v druhej polovici 50. Rokov, sa dostal volejbal pod hlavičku Lokomotívy. V roku 1961 sa mužský volejbal začal hrať i v TJ Baník Prievidza.

Dňa 2. mája 1961 požiadala organizačná pracovníčka Lokomotívy Prievidza Helena Boboková Krajský volejbalový zväz v Banskej Bystrici o zmenu názvu družstva žien na TJ Stavbár Prievidza a pod týmto novým názvom prvýkrát vystúpilo družstvo súťažne už 14. mája 1961.

1 Na jeseň v tomto roku sa názov rozšíril na TJ Stavbár Priemstav Prievidza. Od roku 1963 sa v tejto TJ sformovalo aj mužstvo mužov, ktoré v lete roku 1965 odohralo prvý medzinárodný zápas s družstvom Kragujevac z Juhoslávie. Na jeseň roku 1965 vzniká dorastenecké družstvo chlapcov a dievčat. Družstvo žien, ktoré od roku 1966 viedol Jozef Ugróczy sa postupne prebojovalo do Slovenskej národnej ligy, ktorú  v roku 1968 vyhralo.

Významný prínos pre systematický rozvoj dievčenského volejbalu mal príchod manželov  Štiastných  do Prievidze v roku 1967. S prácou tohto manželského páru sú späté i najúspešnejšie roky dievčenského žiackeho a dorasteneckého volejbalu. V sezóne 1971-72 družstvo dorasteniek získava prvý titul majsteriek Slovenska, v sezóne 1974 -75 sa družstvo stalo nie len majsterkami Slovenska, ale aj Československa.

Titul majsteriek Slovenska obhájili aj o rok neskôr. Tieto mimoriadne úspešné roky dievčenského volejbalu potvrdilo i družstvo žiačok, ktoré sa v sezóne 1975 – 76 stalo majsterkami Slovenska. Kvalitná práca so žiačkami a dorastenkami sa odrazila v ženskom družstve najmä v rokoch 1975–79, kedy boli účastníčkami 1. ligy. Po krátkom útlme hrali ženy slovenskú národnú ligu až do sezóny 1989-90, kde najväčším úspechom bolo 3. miesto v sezóne 1988-89.

V roku 1994 došlo k dohode o odchode ženskej vetvy TJ Stavbár do novovytvorenej volejbalovej jednoty Balto Prievidza. V roku 1999 bol klub premenovaný na Ženský volejbalový klub Prievidza a v súčasnosti je účastníkom 1. ligy.

Nepomerne zložitejšia situácia bola v mužskej vetve volejbalu .Družstvo sa muselo niekoľkokrát formovať od úplného začiatku, po opustení súťaži pre nedostatok finančných prostriedkov. Najlepším výsledkom 70-tych rokov bola účasť  v 1. národnej lige v sezóne 1972 – 73. Podobné to bolo i v 80-tych rokoch, kedy družstvo len rok zotrvalo v 2.lige ročníku 1981 – 82.Väčšia stabilita v seniorskom družstve nastáva až v 90-tych rokoch pod taktovkou hrajúceho trénera Júliusa Meszároša, ktorý v sezóne1992 – 93 priviedol kolektív do 1. národnej ligy.

V druhej polovici 90-tych rokov hráčsky kolektív pôsobí striedavo v 2. a 1.lige skupiny západ. V roku 2002 sa družstvo seniorov,  po odchode viacerých hráčov do zahraničia, opäť rozpadlo. Po opätovnom sformovaní Jozefom Ugróczym v sezóne 2004-2005 sa družstvo prebojovalo do1. ligy, kde najvýraznejší úspech ,3. miesto, dosiahlo v r.2007. V 1. lige, skupiny západ, pôsobí so striedavými úspechmi dodnes.

 Nepomerne úspešnejší bol žiacky a juniorský volejbal, ktorý mnohokrát kompenzoval problémy seniorov. Dorastenci súťažne začali hrať volejbal od roku 1967. Po vzore systematickej práce dievčat sa i dorastenci v sezóne 1972 – 73 stali účastníkmi národnej ligy. Najvýraznejší úspech však zaznamenali žiaci, ktorí v polovičke 70-tych rokov dvakrát získali titul majstra Slovenska. Tento výborný hráčsky potenciál bol zúročený v ročníku 1978 – 79, kedy mladší dorastenci okrem titulu majstra Slovenska získali i 3. miesto na majstrovstvách Československa.

Mládežnícke kolektívy zaznamenali republikový úspech i v sezóne 1996 – 97, kedy sa žiaci umiestnili na 2. mieste majstrovstiev Slovenska a to isté umiestnenie získali mladší dorastenci v ročníku 1998 – 99.

Z mládežníckych kolektívov sa v treťom tisícročí umiestňovali družstvá v strede súťažných kategórií. V posledných rokoch i mládežnícky volejbal pociťuje nedostatočný záujem mládeže o pohyb a šport, čo sa odráža i v kvalite súťažných družstiev a dosahovaných výsledkov.

Za 50 rokov existencie TJ Stavbár Prievidza sa vymenila celá plejáda funkcionárov, trénerov a hráčov. Medzi funkcionárske osobnosti patrili najmä Elena Boboková, Alexander Stiastný , Jozef Ugróczy, Štefan Novota, Marta Mokrá-Baniarová, Gitka Hijaniková, Vladimír Falat a mnohí ďalší.

Volejbalové kolektívy svoje najvýraznejšie úspechy dosiahli pod vedením trénerov Alexandra Štiastného s manželkou, Jozefa Ugróczyho, Milana Klimenta, Ivana Hiadlovského, s manželkou, Ivana Hiadlovského ml., Jaroslava Vlka, Pavla Halmu,  Jozefa Fodora Vladimíra Kudolu s manželkou, Petra Siváka, Igora Mackoviča a ďalších.

Z prievidzskej liahne hráčov pôsobili v reprezentácií Vladimír Rošt, Jaroslav Vlk, Milan Kocian, Peter Varga dvojnásobný majster republiky v beach volejbale na piesku. K hráčskym osobnostiam patrili i bratia Július a Vladimír Meszarošovci. Medzi ženami vynikali najmä Hana Dodoková-Stojanová, Ľubica Lojková-Čmiková, Jarmila Vráblová-Viestová, Eva Botková-Konečná, Mária Petrášová-Prelovská, Zuzana Kapustová-Patschová, Jana Fleischmanová-Kureková, Eva Michaliková, Helena Mečiarová a mnohé ďalšie.

Ocenenie za snahu a významný prínos do dejín prievidzského športu si prebrali 13. mája 2011 v Obradnej sieni Mestského domu funkcionári, členovia TJ Stavbár a mladí športovci z rúk zástupkyne primátorky mesta Heleny Dadíkovej. Pri príležitosti ocenenia poďakovala všetkým hráčkam a hráčom , funkcionárom, trénerom i rodinným príslušníkom za všetko, čo urobili pre  tento druh športu v Prievidzi zaželala klubu veľa úspechov a víťazstiev v ďalšej aktívnej činnosti.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…