28. Sep 2015 5:41

Jesenné rokovanie rady starších

Poradný orgán primátorky mesta mal bohatý program aj na svojom jesennom zasadnutí konanom 25. septembra 2015.

Úvod stretnutia patril jubilantom – primátorka K. Macháčková vyslovila poďakovanie a zablahoželala predsedovi rady Jánovi Matejovičovi a členovi rady Cyrilovi V. Mečiarovi k životným jubileám.

Azda najzaujímavejším bodom programu boli informácie primátorky o najaktuálnejších investíciách – rekonštrukcii Námestia slobody v časti nad Pamätníkom padlých v centre mesta a probléme, súvisiacom s príchodom nového investora – firmy BROSE do Priemyselného parku Prievidza – západ. Ten sa objavil pri predaji pozemku na podnikateľské účely pre firmu BROSE.Neplánované výdavky mesta (a v tomto prípade sa jedná o viac ako pol milióna eur), môžu mať zásadný vplyv na riadny chod mesta. Ich riešenie je na úkor iných bežných výdavkov a plánovaných investícií do opráv chodníkov, či miestnych komunikácií, nehnuteľností vo vlastníctve mesta i služieb, ktoré sú v kompetencii samosprávy.

Zamestnanci mesta informovali zástupcov prievidzských seniorov o riešení požiadavky na zlepšenie situácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti (posilnenie endokrinologickej ambulancie).
Zástupca primátorky prezentoval návrh na rozmiestnenie nového typu smetných nádob, ktorý zatiaľ na Slovensku nemá žiadna samospráva a podrobne vysvetlil problém rekonštrukcie futbalového štadióna v súvislosti s ponúkanou investíciou zo štátneho rozpočtu cez Slovenský futbalový zväz.

Zástupcovia denných centier prišli s podnetmi, týkajúcimi sa prevádzky cintorínov, problémov s osamelými seniormi, pochválili sa svojimi aktivitami a informovali sa na niektoré plánované aktivity ( chodník pri OC LIDL).Z ich úst zazneli opakovane aj slová poďakovania za to, čo sa robí v meste pre obyvateľov a ako mesto pozitívne mení svoju tvár.

Vedúci zamestnanci mesta na záver rokovania informovali seniorov o pripravovaných podujatiach k Mesiacu úcty starším, o prevádzke cintorínov počas jesenných sviatkov pamiatky zosnulých a o ankete, zameranej na zistenie záujmu o denný stacionár pre obyvateľov, vyžadujúcich stálu opateru. K problému sa vyjadrilo 35 respondentov(písomne a cez internet) a 115 členov Sociálno – integračného centra.

Predseda rady ukončil rokovanie stým, že v tomto roku sa seniorská rada stretne ešte začiatkom decembra.
– eda –

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…